Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gwaith ffordd: Hen Ffordd Conwy, Dwygyfylchi

Gwaith ffordd: Hen Ffordd Conwy, Dwygyfylchi


Summary (optional)
start content

Gwaith ffordd: Hen Ffordd Conwy, Dwygyfylchi

Gwaith yn dechrau: 21 Medi 2020
Gwaith yn dod i ben: 9 Hydref 2020

Mae’n bleser gennym roi gwybod i chi y byddwn yn gwneud gwelliannau i Hen Ffordd Conwy rhwng Dwygyfylchi a Chapelulo.

Beth sy’n digwydd?
Byddwn yn:

  • Gosod cyrbau newydd
  • Clirio prysgwydd a gosod ffens derfyn newydd
  • Cryfhau'r argloddiau ar ochr y Clwb Golff

Bydd y ffordd ar gau tra byddwn ni’n gwneud y gwaith hwn.
Dilynwch arwyddion y gwyriad.

Covid-19
Bydd ein contractwr yn cydymffurfio gyda mesuriadau cadw pellter cymdeithasol. Cadwch eich pellter oddi wrth y gweithwyr os gwelwch yn dda.

Cwestiynau?
Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â Thîm Cynghori Adran yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau ar affch@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 575337.

Ymddiheurwn am unrhyw drafferth.

Diolch i chi am eich amynedd wrth i ni wneud y gwaith hwn

Wedi ei bostio ar 15/09/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy