Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gwaith ffordd – gwelliannau i'r arwyneb

Gwaith ffordd – gwelliannau i'r arwyneb


Summary (optional)
start content

Gwaith ffordd – gwelliannau i'r arwyneb

Rydym wedi blaenoriaethu ffyrdd ar draws y sir er mwyn gwneud gwelliannau i arwynebau’r ffyrdd yr haf hwn.

Bydd y gwelliannau yn digwydd ar y ffyrdd hyn:

 • B4501 Ffordd Bala, Llangwm
 • A543 Pentrefoelas Cottage Bridge
 • B5106 Dolgarrog
 • A547 Ffordd Rhuddlan
 • B5383 Ffordd Dolwen
 • Ffordd Aber, Llanfairfechan
 • B5106 Parc Iolyn, Ffordd Llanrwst tuag at Tyn y Groes
 • A544 Clwt i Rhos, ger Bylchau
 • Ffordd Bodnant, Eglwysbach i Bodnant
 • Maes Tyddyn, Llanfihangel i’r B5105
 • B5279 Tyn y Groes i Rowen
 • B5384 Gwytherin, Pont Rhydllechog

Rydym yn atgyweirio ceudyllau ar y ffyrdd hyn yn ystod mis Gorffennaf er mwyn paratoi ar gyfer y gwaith trin arwynebau ym mis Awst.

Beth yw trin arwynebau?

Yn gyntaf rydym yn chwistrellu ‘bitumen binder’ (sylwedd gludiog tebyg i dar) ar arwyneb ffordd, ac yna yn lledaenu cerrig mân ar ei ben. Ar ôl hyn caiff yr arwyneb ei rowlio i wthio'r cerrig i mewn, ond bydd rhai cerrig rhydd yn aros ar y top. Bydd cerbydau sy’n gyrru dros arwyneb newydd y ffordd yn gwthio’r rhain i mewn er mwyn cwblhau’r arwyneb. Yna rydym yn ysgubo’r ardal ar ôl nifer o ddyddiau er mwyn clirio unrhyw gerrig rhydd.

Nid oes angen i ni gau'r ffyrdd i wneud hyn ond fe allai hyn achosi peth oedi i draffig wrth i'r gwaith gael ei wneud.

Wedi ei bostio ar 10/07/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy