Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gwaith Ffordd: Valley Road, Llanfairfechan

Gwaith Ffordd: Valley Road, Llanfairfechan


Summary (optional)
start content

Gwaith Ffordd: Valley Road, Llanfairfechan

Gwaith yn dechrau:   Dydd Llun 8 Gorffennaf 2019
Gwaith yn dod i ben: Dydd Gwener 13 Hydref 2019

Mae’n rhaid i ni wneud gwaith diogelwch pwysig i gryfhau wal gynnal Afon Ddu, Llanfairfechan, wrth ymyl Valley Road.

Beth sy’n digwydd?
Bydd y gwaith yn effeithio ar faes parcio Valley Road (wrth ymyl Nant y Felin Road) ac i fyny Valley Road gyferbyn â Bryn Gro, Ferndown, Vron Heulog a Ciltreflys.

Er diogelwch, yn ystod cyfnod y gwaith, bydd rhan uchaf Valley Road ar gau i draffig nad yw’n hanfodol. Bydd mynediad ar gael i gerddwyr, traffig lleol a cherbydau'r gwasanaethau brys. Byddwn yn gwneud ein gorau i beidio â tharfu gormod ar ddefnyddwyr y ffordd, ond mae’n bosibl y bydd oedi yn ystod gwaith penodol fel gwaith cloddio a choncritio.

O ddydd Llun 8 Gorffennaf bydd lleoedd parcio cyfyngedig ym maes parcio Valley Road. Bydd ffens wedi’i chodi o amgylch safle'r gwaith a dim ond rhan isaf y maes parcio fydd ar agor.

O ddydd Llun 8 Gorffennaf, peidiwch â pharcio yn rhan uchaf y maes parcio (yr ochr bellaf i Nant y Felin Road). Os byddwn yn gorfod symud cerbyd wedi’i barcio, yna mae’n bosibl y bydd y perchennog yn gorfod talu ffi i’w gael yn ôl. 
Bydd mannau parcio ychwanegol ar gael ar y llain las uwchlaw’r maes parcio.

Cwestiynau?
Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, cysylltwch â’r Tîm Cynghori ar: affch@conwy.gov.uk neu 01492 575337.

Ymddiheurwn am yr anghyfleustra. Diolch i chi am eich amynedd wrth i ni wneud y gwaith diogelwch pwysig hwn.

Wedi ei bostio ar 01/07/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy