Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cyfrif Cysgu Allan 2019

Cyfrif Cysgu Allan 2019


Summary (optional)
start content

Cyfrif Cysgu Allan 2019

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cymryd rhan yn y Cyfrif Cysgu Allan cenedlaethol ac angen cymorth y cyhoedd.

I gael syniad cliriach o faint o bobl sy'n cysgu allan yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru yn cynnal cyfrif un noson ym mis Tachwedd.

Mae Tîm Strategaeth Tai Cyngor Conwy yn cymryd rhan yn y cyfrif hwn, ac yn gofyn i drigolion lleol am wybodaeth i helpu i dargedu’r cyfrif ar y noson.

Gofynnwn i bobl leol gysylltu cyn 31 Hydref os ydyn nhw’n gwybod am unrhyw leoedd y maen nhw wedi gweld neu glywed am bobl yn cysgu allan. 

Pwrpas y cyfrif yw cael gwell dealltwriaeth o faint y broblem a ph’un ai yw’n newid dros amser er mwyn cynllunio polisïau a gwasanaethau yn well.

Dywedodd y Cynghorydd Charlie McCoubrey, Aelod Cabinet Conwy gyda chyfrifoldeb am dai: “Os ydych chi’n gwybod am leoliadau lle mae pobl yn cysgu allan rhowch wybod i ni, fe allech chi wneud gwahaniaeth go iawn. Mae arnom ni angen sicrhau bod maint y broblem yng Nghonwy yn cael ei adlewyrchu yn gywir yn y ffigurau a anfonwn at Lywodraeth Cymru." 

Bydd pawb y byddwn yn eu gweld yn cysgu allan ar y noson yn cael cynnig cymorth. 

Os oes gennych chi wybodaeth am bobl sy'n cysgu allan a all helpu gyda’r cyfrif, ffoniwch (01492) 576274 neu e-bostiwch strategaethtai@conwy.gov.uk neu ysgrifennwch at Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Blwch Post 1, Conwy LL30 9GN neu ewch i www.streetlink.org.uk.

Gall ddinasyddion sy’n pryderu roi gwybod i ni am bobl sy’n cysgu allan drwy gydol y flwyddyn ar Streetlink neu trwy gysylltu â’r tîm digartrefedd yn Datrysiadau Tai Conwy ar 0300 124 0050.

Wedi ei bostio ar 09/10/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy