Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Site Investigation Work - Penmaen Road, Conwy Morfa

Gwaith Ymchwilio Safle - Penmaen Road, Conwy Morfa


Summary (optional)
start content

Gwaith Ymchwilio Safle - Penmaen Road, Conwy Morfa

Bydd gwaith ymchwilio twll turio yn digwydd ym Mhenmaen Road, Morfa Conwy yr wythnos hon.

Mae’r gwaith yn rhan o baratoadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar gyfer adeiladu parc diwydiannol ysgafn ar y safle tirlenwi blaenorol.

Bwriad y gwaith yw ymchwilio i gyflwr y tir.

Disgwylir i’r gwaith gymryd hyd at bythefnos, a bydd yn cael ei reoli gan Capita a fydd ar y safle bob diwrnod. Y contractwr drilio fydd Rotary Test Drilling, gyda Fugro yn gwneud y gwaith monitro nwy. 

Gwnaed pob ymdrech i leihau’r effaith ar yr ardal leol, ond efallai y bydd y gwaith yn effeithio ar rannau bychain o’r cae pêl-droed.

Wedi ei bostio ar 29/10/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy