Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cist Gymunedol Chwaraeon Cymru Conwy

Cist Gymunedol Chwaraeon Cymru Conwy


Summary (optional)
start content

Cist Gymunedol Chwaraeon Cymru Conwy

Mae 22 o glybiau chwaraeon a sefydliadau gwirfoddol lleol wedi cael cyllid yn rownd ddiweddaraf Cist Gymunedol Conwy. Mae cyfanswm o £23,000 wedi cael ei fuddsoddi mewn i glybiau chwaraeon a gweithgareddau corfforol ers mis Ebrill 2019.

Mae’r Cynllun Grant Cist Gymunedol yn darparu cymorth ariannol o hyd at £1,500 ar gyfer sefydliadau gwirfoddol, cymunedol ac unrhyw sefydliad sy’n hyrwyddo chwaraeon a gweithgareddau corfforol ym Mwrdeistref Sirol Conwy.  

Mae cyfarpar, cit, addysg, hyfforddiant, llogi cyfleusterau, cyrsiau cymorth cyntaf a hyrwyddo yn gymwys am gyllid, ac ers ei sefydlu yn 1999, mae’r Gist Gymunedol wedi cefnogi dros 1700 o brosiectau.

Y dyddiad cau nesaf ar gyfer ceisiadau yw 30 Gorffennaf 2019.

I gael pecyn cais cysylltwch â Gwasanaethau Hamdden Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar 01492 575563 neu anfonwch e-bost  tim.ballam@conwy.gov.uk

Wedi ei bostio ar 28/06/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy