Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gŵyl banc Angladd Gwladol: Gwasanaethau'r Cyngor

Gŵyl banc Angladd Gwladol: Gwasanaethau'r Cyngor


Summary (optional)
start content

Gŵyl banc Angladd Gwladol: Gwasanaethau'r Cyngor

Bydd dydd Llun, 19 Medi yn ŵyl banc i nodi angladd Ei Mawrhydi Y Frenhines Elizabeth II.

Bydd eiddo Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ynghau. Mae hyn yn cynnwys swyddfeydd y Cyngor, canolfannau hamdden, llyfrgelloedd, ysgolion, toiledau cyhoeddus, canolfannau ailgylchu gwastraff cartref, canolfannau gwybodaeth twristiaeth, Venue cymru a Thramffordd y Gogarth.

Bydd Theatr Colwyn yn agor i’r sawl yn y gymuned sy’n dymuno gweld yr Angladd Gwladol gydag eraill.

Bydd yna hefyd newidiadau i gasgliadau ailgylchu a gwastraff yr wythnos nesaf, dim casgliadau ddydd Llun.   Bydd holl gasgliadau ar draws y sir yn digwydd un diwrnod yn hwyrach na’r arfer. 

Bydd eiddo’r Cyngor yn gweithredu fel arfer o ddydd Mawrth, 20 Medi. 

 

Nodiadau :

Mwy o wybodaeth am y trefniadau yn Theatr Colwyn - i’w gadarnhau.

Casgliadau Ailgylchu a Gwastraff: Dim casgliadau ddydd Llun, 19 Medi 2022.    Yr wythnos nesaf (19-24 Medi ) bydd holl gasgliadau yn cael eu cynnal un diwrnod yn hwyrach na’r arfer.  Bydd casgliadau dydd Llun yn cael eu cynnal ddydd Mawrth; casgliadau dydd Mawrth yn cael eu cynnal ddydd Mercher; casgliadau dydd Mercher ar ddydd Iau; casgliadau dydd Iau ar ddydd Gwener a chasgliadau dydd Gwener ar y dydd Sadwrn.

Wedi ei bostio ar 14/09/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content