Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Datganiad gan Gadeirydd y Cyngor

Datganiad gan Gadeirydd y Cyngor


Summary (optional)
start content

Datganiad gan Gadeirydd y Cyngor

Mae’r Cynghorydd Ifor Glyn Lloyd yn estyn ei gydymdeimlad dwysaf ar ran cynghorwyr a staff yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Yn ystod y cyfnod galaru hwn, bydd y baneri’n chwifio’n isel ym mhob Adeilad y Cyngor. 
Caiff cyfarfodydd pwyllgor eu hatal yn ystod y cyfnod hwn. 

Gwahoddir aelodau’r cyhoedd i lofnodi un o’r Llyfrau Cydymdeimlad a gaiff eu hagor ym Modlondeb, Conwy, a Choed Pella, Bae Colwyn. 
Bydd y Llyfrau Cydymdeimlad ar agor:

  • Dydd Llun, 9am-5pm
  • Dydd Mawrth, 9am-7pm
  • Dydd Mercher, 9am-5pm
  • Dydd Iau, 9am-7pm
  • Dydd Gwener, 9am-4.45pm

Y mae e-lyfr cydymdeimlo wedi ei agor ar wefan Palas Buckingham www.royal.uk

Bydd Cyhoeddiad Lleol am Ddyfodiad Brenin newydd yn cael ei wneud gan Gadeirydd y Cyngor am 2.30pm ar 11 Medi 2022. Ar Ddiwrnod y Cyhoeddi, bydd baneri’n chwifio’n isel ar ddechrau’r diwrnod.  Yna byddant yn chwifio’n uchel o 11am i gyd-daro â darllen y Cyhoeddiad.  Bydd baneri’n chwifio’n uchel tan 1pm y diwrnod canlynol.

           

 

Wedi ei bostio ar 09/09/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content