Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Y Diweddaraf am Storm Ciara

Y Diweddaraf am Storm Ciara


Summary (optional)
start content

Y Diweddaraf am Storm Ciara

Cafwyd problemau o achos y tywydd dros ardal eang ddoe. Cafodd nifer o ddigwyddiadau eu hadrodd gyda nifer sylweddol o goed wedi disgyn a ffyrdd ar gau. Roedd gennym griwiau allan ar hyd a lled y sir drwy gydol y diwrnod.

Mae’r gwaith o glirio wedi parhau drwy’r dydd heddiw (10/02/20), gyda chriwiau yn symud coed sydd wedi disgyn, yn archwilio ffyrdd sydd wedi’u difrodi ac yn glanhau’r llanast y mae’r storm a’r llifogydd wedi’i adael.

Y ffyrdd sydd dal ar gau am 4pm heddiw:

  • Ffordd Crafnant, Trefriw (tirlithrad).
  • A547 rhwng Abergele a Llanddulas.

Mae’r rhestr o ysgolion sydd ar gau yn cael ei ddiweddaru bob bore www.conwy.gov.uk/ysgolionargau

Meddai Arweinydd y Cyngor, y Cyng. Sam Rowlands: “Roedd hi’n benwythnos ofnadwy i breswylwyr a busnesau ar draws y Sir. Dwi’n ddiolchgar iawn i’n staff a phobl yn y cymunedau lleol am y modd maent wedi ymdrin â’r sefyllfa o dan amodau tywydd difrifol”.

 

10/02/20
16:35hrs

Wedi ei bostio ar 10/02/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy