Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Street Market gets underway

Marchnad Stryd yn cychwyn


Summary (optional)
start content

Marchnad Stryd yn cychwyn

Fe ddychwelodd marchnad stryd Bae Colwyn, a gynhelir ar ddydd Mawrth a dydd Sadwrn, yr wythnos hon.

Y llynedd, penderfynodd y Cyngor edrych ar ffyrdd i reoli a datblygu marchnad Bae Colwyn sydd wedi bod yn nodwedd bwysig yn y dref ers dros 30 mlynedd.

Ym mis Mawrth 2020, yn dilyn hysbysebu'r cyfle i reoli'r farchnad, dyfarnodd y Cyngor gontract i'r Artisan Market Company Ltd.

Bydd marchnad leol bellach yn cael ei chynnal bob dydd Mawrth gydag ystod o hanfodion gan gynnwys bwyd, offer a nwyddau cartref.

Ar drydydd dydd Sadwrn y mis bydd yno hefyd farchnad Artisan, yn cynnwys celf a chrefftau wedi’u gwneud â llaw a bwyd artisan. Cynhelir y farchnad Artisan gyntaf ar ddydd Sadwrn, 18 Gorffennaf.

Dywedodd y Cynghorydd Goronwy Edwards, Aelod Cabinet Datblygu Economaidd Conwy, “Mae'r farchnad wedi bod yn nodwedd bwysig yn economi Bae Colwyn ers blynyddoedd lawer gan ddenu pobl leol a'r rhai sy'n teithio i'r dref i ymweld. Rydym yn edrych ymlaen at weld y farchnad wedi'i hail-lansio, yn ogystal â’r farchnad Artisan newydd sy'n addo darparu cynnig bywiog i ddenu siopwyr a bod o fudd i'r dref gyfan."

Bydd y ffordd y gweithredir y marchnadoedd yn cydymffurfio â rheoliadau iechyd a diogelwch cyfredol Covid-19 a bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.theartisanmarketcompany.co.uk

Wedi ei bostio ar 15/07/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy