Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Tenant wedi'i ddewis ar gyfer Caffi'r Ganolfan Ddiwylliant

Tenant wedi'i ddewis ar gyfer Caffi'r Ganolfan Ddiwylliant


Summary (optional)
start content

Tenant wedi'i ddewis ar gyfer Caffi'r Ganolfan Ddiwylliant

Mae'n bleser gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy gyhoeddi bod y brydles ar gyfer y caffi yn y Ganolfan Ddiwylliant newydd wedi ei dyfarnu i Deli Catering Ltd.

Bydd y Ganolfan Ddiwylliant, sydd ar hyn o bryd yn y broses o gael ei adeiladu ar y gornel rhwng Ffordd Town Ditch a Ffordd Bangor yn nhref Conwy, yn cynnwys llyfrgell, archifdy, canolfan dreftadaeth a chelfyddydau a chaffi.

Deli Catering Ltd yw Bethan Rogerson a Sally Williams. Gyda’i gilydd mae ganddyn nhw bymtheng mlynedd o brofiad; yn arbenigo mewn pobi cartref, yn defnyddio cynnyrch lleol ac yn creu bwyd iach i blant a theuluoedd. 

Bydd y ganolfan, a fydd yn agor yn nhymor yr hydref 2019, yn adrodd hanes Sir Conwy ac yn cyfeirio ymwelwyr at ddiwylliant a threftadaeth gyfoethog y rhanbarth.

Dywedodd y Cyng. Mark Baker, Aelod Cabinet Conwy dros Gymunedau: “Cawsom lawer o ddiddordeb yn y cyfle newydd hwn i redeg y caffi yn y Ganolfan Ddiwylliant, a daeth llawer o bobl i’r sesiwn alw heibio ym mis Tachwedd i ddysgu mwy.  “Hoffwn longyfarch Deli Catering Ltd ar eu cais llwyddiannus. Dyma’r union fusnes yr oedden ni’n chwilio amdano i helpu i wneud y Ganolfan Ddiwylliant yn gyrchfan delfrydol i ymweld ag o.”

Meddai Bethan a Sally: “Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr iawn at y cyfle newydd hwn ac yn methu aros i agor tua diwedd y flwyddyn hon. Mae staff y Ganolfan Ddiwylliant yn awyddus i weithio gyda ni i greu caffi cyfeillgar a hygyrch - i bawb gael mwynhau'r ganolfan newydd a'i amgylchoedd hyfryd.”

Ariannir y Ganolfan Ddiwylliant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Llywodraeth Cymru (yr Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd), Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cymunedau LDT a Chronfa Addysg Thomas Howell ar gyfer Gogledd Cymru.

 

Er mwyn canfod mwy am Ganolfan Ddiwylliant Conwy, ewch i www.conwy.gov.uk/canolfanddiwylliant neu www.facebook.com/diwylliantconwyculture

 

Wedi ei bostio ar 28/06/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy