Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu dros y Nadolig

Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu dros y Nadolig


Summary (optional)
start content

Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu dros y Nadolig

Ateb yr alwad gan y Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu fydd yr anrheg orau rowch chi i eraill y Nadolig hwn

Bydd y timau Profi, Olrhain a Diogelu yn dal ar waith dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Os ydych yn byw yn Sir Conwy oriau agor y tîm yw:

  • Noswyl Nadolig: 8am - 5pm
  • Dydd Nadolig a Dydd San Steffan: 10am - 3pm
  • 27 Rhagfyr: 10am - 6pm
  • 28 Rhagfyr i 30 Rhagfyr: 8am - 8pm
  • Nos Galan: 8am - 5pm
  • Dydd Calan: 10am - 5pm

Bydd yr oriau gweithredu arferol (sef 8am tan 8pm) yn ail-ddechrau ddydd Sadwrn 2 Ionawr 2021.

Er ein bod ni i gyd yn gobeithio cael ychydig o seibiant dros y Nadolig mae'n bwysig cofio y bydd COVID-19 efo ni o hyd.

Wrth gwrs rydym yn deall nad ateb galwad gan y gwasanaeth Profi ac Olrhain fyddai’r anrheg Nadolig orau erioed, ond efallai mai dyna’r anrheg orau rowch i i rywun arall byth.  Gallech yn llythrennol fod yn achub bywyd rhywun.

Mae mwy o wybodaeth yn Profi Olrhain Diogelu (conwy.gov.uk) ac arhoswch yn ddiogel y Nadolig hwn.

 

 

Wedi ei bostio ar 22/12/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy