Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Thanks to our gritting crew

Diolch i'r criw graeanu


Summary (optional)
start content

Diolch i'r criw graeanu

Ers Dydd Nadolig mae ein cerbydau graeanu wedi: 

  • gyrru dros 5700 o filltiroedd
  • gwasgaru 593 tunnell o halen craig

Dywedodd y Cyng Greg Robbins, Aelod Cabinet yr Amgylchedd a Chludiant: “Diolch i’r criw graeanu i gyd am eu gwaith caled dros gyfnod yr ŵyl.  Am yr ail flwyddyn yn olynol, roedd hyn yn cynnwys croesawu’r Flwyddyn Newydd yn eu loriau, yn graeanu’r llwybrau pwysig o amgylch sir Conwy.”

Rhagor o wybodaeth am raeanu a pharatoi am eira a rhew: Eira a Rhew (conwy.gov.uk)

 

 

 

Wedi ei bostio ar 04/01/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy