Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion The 6th Conwy Business Awards now open for nominations

Mae 6ed Gwobrau Busnes Conwy bellach ar agor ar gyfer enwebiadau


Summary (optional)
start content

Mae 6ed Gwobrau Busnes Conwy bellach ar agor ar gyfer enwebiadau

Mae Gwobrau Busnes Conwy bellach yn eu chweched flwyddyn ac yn dathlu'r gorau o fusnesau Conwy a'u cyfraniad i'r economi leol a chymunedau. Waeth pa mor fawr neu fach yw'r busnes, mae'r gwobrau yn ffordd wych i bobl rannu eu straeon llwyddiant.

Bydd y seremoni wobrwyo ddisglair yn cael ei chynnal yn Venue Cymru ddydd Gwener 21 Mehefin, gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a noddwr pennaf Cartrefi Conwy. Gyda thua 400 o arweinwyr busnes, entrepreneuriaid, buddsoddwyr a mentoriaid Conwy yn bresennol, mae'n ffordd wych i fusnesau godi eu proffil ac arddangos eu cyflawniadau.

Mae 14 o gategorïau i fusnesau eu cofrestru sydd oll yn rhoi cyfle i fusnesau arddangos eu cyflawniadau trwy enwebu eu hunain a chydnabod eu gweithwyr.

Mae'r flwyddyn hon yn arbennig gan y bydd Honda Gogledd Cymru Llandudno sy'n noddi categori Busnes y Flwyddyn yn rhoi Honda Civic pŵer syfrdanol i’r enillydd am fis cyfan.

Mae noddwyr hirsefydlog Adventure Parc Snowdonia hefyd yn rhoi pecyn antur cyffrous i enillydd Gweithiwr Rhagorol y Flwyddyn.

Ymhlith y categorïau eraill i fusnesau gystadlu mae “Arweinydd Busnes y Flwyddyn” a noddir gan Ion Leadership, “Menter Gymdeithasol y Flwyddyn” a noddir gan Social Business Wales, Busnes Bwyd a Diod y Flwyddyn a hefyd categorïau “Busnes Twristiaeth y Flwyddyn” a “Busnes TG/ Digidol y Flwyddyn ”a noddir gan Computer Solutions. I weld rhestr lawn o gategorïau ac i gyflwyno'ch cais ewch i www.gwobraubusnesconwy.com

Dywedodd yr Aelod Cabinet, Louise Emery, o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy “Roedd Gwobrau Busnes Conwy 2017 yn llwyddiannus dros ben ac mae disgwyl i wobrau 2018 fod hyd yn oed yn well ac yn fwy.  Wrth i gymaint o fusnesau yng Nghonwy gyflawni canlyniadau gwych byddwn yn annog pob un ohonynt i ystyried enwebu eu hunain neu eu gweithwyr. Gall busnesau elwa llawer o gyrraedd y rhestr fer yn unig o ran marchnata a gall fod o fudd mawr i forâl staff a’u hymdeimlad o dîm."

“Mae’n bwysig ein bod fel cyngor yn dathlu'r busnesau hynny sy’n helpu i gael effaith ar ein heconomi a’n cymunedau, a’n bod yn hwyluso partneriaethau trwy ddarparu cyfleoedd i fusnesau rwydweithio a dod i adnabod ei gilydd, sef un o’r ffyrdd y gall y gwobrau hyn fod yn fuddiol”.Mae'r digwyddiad yn cael ei gefnogi'n lleol gan Powlsons, Grŵp Llandrillo Menai, Worldspan Creative, Business Wales, PSS, MK Enterprises, Honda, Parciau Hamdden Thornley, Tir Prince, Antur Parc Eryri a Chanolfan Fenter.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno enwebiadau yw Mai 14 2019.

Wedi ei bostio ar 11/04/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy