Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion The County Conversation continues…

Mae Sgwrs y Sir yn parhau…


Summary (optional)
start content

Mae Sgwrs y Sir yn parhau…

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn lansio ymgynghoriad ar ei Gynllun Corfforaethol drafft 2022-27.

Mae’r Cyngor yn gwahodd y cyhoedd i roi eu barn a’u hawgrymiadau ar ei Gynllun Corfforaethol drafft. Mae’r Cynllun yn gosod nodau’r Cyngor i wneud gwelliannau.

Er mwyn creu’r cynllun drafft, mae’r Cyngor eisoes wedi siarad â:

  • sefydliadau a grwpiau cymunedol,
  • gweithwyr proffesiynol a staff,
  • Cynghorau Tref a Chymuned,
  • teuluoedd, pobl ifanc a mwy.

Fe wnaethant sôn am eu profiadau o wasanaethau’r Cyngor, beth sy’n bwysig iddynt a beth ddylai’r Cyngor ganolbwyntio arno yn eu barn nhw, a defnyddiwyd yr adborth hwnnw i ysgrifennu'r cynllun pum mlynedd.  Cefnogir y cynllun gan lawer o strategaethau eraill hefyd.

Gallwch weld y cynllun, ymuno â Sgwrs y Sir a rhoi sylwadau yn: www.conwy.gov.uk/sgwrsysir

Neu gallwch e-bostio: sgwrsysir@conwy.gov neu ffonio: 01492 574000

Neu gallwch ysgrifennu at:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Blwch Post 1
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy LL30 9GN

Mae’r ymgynghoriad hwn yn dod i ben ar 8 Gorffennaf 2022.

Bydd yr holl sylwadau a gyflwynir yn cael eu hystyried a chyhoeddir fersiwn derfynol y cynllun yn hydref 2022.

Wedi ei bostio ar 30/05/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content