Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Mae Sialens Ddarllen yr Haf yma

Mae Sialens Ddarllen yr Haf yma


Summary (optional)
start content

Mae Sialens Ddarllen yr Haf yma

Mae Sialens Ddarllen yr Haf gan yr Asiantaeth Ddarllen yn weithredol yn llyfrgelloedd Sir Conwy tan fis Medi. 
Mae Her Ddarllen yr Haf yn gwahodd plant 4-12 oed i ddarllen llyfrau dros wyliau’r haf.
Mae’n rhad ac am ddim i gymryd rhan, a’r llynedd cymerodd 1,493 o blant Conwy ran yn yr ymgyrch.

Eleni, gall plant gofrestru i blatfform digidol newydd Her Ddarllen yr Haf yn www.summerreadingchallenge.org.uk

 

Ble gallant:

  • osod eu golau darllen
  • dod o hyd i argymhellion llyfrau i’w darllen
  • cymryd rhan mewn gemau a chystadlaethau
  • cael gafael ar adnoddau hwyliog

Fe fydd yna wybodaeth ynglŷn â ble i ddod o hyd i’ch gwasanaeth llyfrgell lleol a mynediad at e-fenthyg.

Fel rhan o Her Ddarllen yr Haf drwy'r gwasanaeth Ffonio a Chasglu, caiff plant ffolder, sticeri, pensil ‘Silly Squad’ pan fyddant yn ymuno â’r her.

Dywedodd y Cynghorydd Dr Mark Baker, Aelod Cabinet Celfyddydau, Treftadaeth a Diwylliant Conwy, “Mae Her Ddarllen yr Haf bob amser yn boblogaidd yn Llyfrgelloedd Conwy. Eleni, gall plant fenthyg llyfrau llyfrgell drwy’r gwasanaeth Ffonio a Chasglu a mwynhau’r gemau gweithgareddau ar wefan Silly Squad.   Rwy’n eich annog i achub ar y cyfle i rannu a siarad am lyfrau fel teulu, ac i ddathlu cyflawniadau darllen eich plentyn.”

I ddysgu mwy am yr Her a gwasanaeth Ffonio a Chasglu Llyfrgelloedd Conwy, ewch i www.conwy.gov.uk/llyfrgelloedd neu www.facebook.com/llyfrgelloeddConwy

 

 

Wedi ei bostio ar 28/07/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy