Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Annog Twristiaid i 'Ymgolli yn y Gogledd'

Annog Twristiaid i 'Ymgolli yn y Gogledd'


Summary (optional)
start content

Annog Twristiaid i 'Ymgolli yn y Gogledd'

Lansiad ymgyrch twristiaeth i ddenu pobl i Ogledd Cymru’r gaeaf hwn.

Mae Awdurdodau Lleol Gogledd Cymru yn cydweithio ar ymgyrch i hybu twristiaeth ar draws Gogledd Cymru dros dymor y gaeaf.

Mae ‘Ymgolli yn y Gogledd’ yn targedu cynulleidfaoedd o’r tu allan i Gymru ac yn hyrwyddo’r llu o ddigwyddiadau antur,   bwyd a diod,  lletyau a digwyddiadau sydd ar gael yng Ngogledd Cymru dros fisoedd y gaeaf.               

Noddir yr ymgyrch gan Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol Llywodraeth Cymru (CYTRhLlC). Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sy’n arwain y prosiect ac yn ymuno â nhw mae Cyngor Gwynedd, Cyngor Sir Ynys Môn a Phartneriaeth Cyrchfan Gogledd Ddwyrain Cymru (Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam) er mwyn rhoi hwb i fuddiannau twristiaeth drwy gydol y flwyddyn gan weithio’n agos a Chroeso Cymru.

Yr ymdriniaeth gydlynol hon yw’r gyntaf o’i math i'r rhanbarth, gyda'r chwe awdurdod lleol yn dod at ei gilydd i weithio ar un ymgyrch er budd economi Gogledd Cymru er mwyn helpu i ddenu ymwelwyr newydd ar adeg o'r flwyddyn sy'n gallu bod yn heriol i’r gwasanaeth twristiaeth.  Bydd yr ymgyrch yn cynnwys  hysbysebion radio, negeseuon hyrwyddo yn y cyfryngau cymdeithasol, cyfleoedd teithio a  masnach i newyddiadurwyr ac amrywiaeth o adnoddau at ddefnydd busnesau. 

Mae busnesau bach a mawr ar draws Gogledd Cymru yn cael eu hannog i gymryd rhan a hyrwyddo eu gwasanaethau a'u nwyddau i gynulleidfa ehangach y gaeaf hwn.   

Gan siarad ar ran y prosiect, meddai'r Cynghorydd Louise Emery, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy dros Ddatblygiad Economaidd: “Rydym wrth ein bodd cael bod yn rhan o’r prosiect hwn ac rydym yn annog cymaint o fusnesau a phosibl i gymryd rhan. Mae’n gyfle gwych i fanteisio ar y mentrau a fydd yn digwydd drwy gydol tymor y gaeaf er budd twristiaeth yn Sir Conwy ac yng ngweddill Gogledd Cymru

Dilynwch yr ymgyrch drwy chwilio am #DarganfodYGogledd yn y cyfryngau cymdeithasol, neu ewch i: http://www.visitllandudno.org.uk/things-to-do/get-wrapped-up-in-north-wales

Wedi ei bostio ar 20/11/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy