Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gwaith Goleuadau Traffig: Brompton Avenue, Cyffordd 20 yr A55 (Llandrillo-yn-Rhos/Pen Gorllewinol Bae Colwyn)

Gwaith Goleuadau Traffig: Brompton Avenue, Cyffordd 20 yr A55 (Llandrillo-yn-Rhos/Pen Gorllewinol Bae Colwyn)


Summary (optional)
start content

Gwaith Goleuadau Traffig: Brompton Avenue, Cyffordd 20 yr A55 (Llandrillo-yn-Rhos/Pen Gorllewinol Bae Colwyn)

Gwaith yn dechrau: Dydd Gwener 6 Mawrth 2020
Gwaith yn dod i ben: Dydd Mawrth 7 Ebrill 2020

Rydym ni’n gweithio gydag Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru i ailwampio’r goleuadau traffig a’r groesfan i gerddwyr ar Brompton Avenue (cyffordd 20 yr A55).

Beth sy’n digwydd?
Mae angen cyfarpar goleuadau traffig newydd gan nad yw’n economaidd trwsio’r rhai presennol. Bydd y gwaith hefyd yn gwella’r cyfleusterau croesi i gerddwyr, yn enwedig defnyddwyr â nam ar y synhwyrau. Bydd goleuadau traffig a chroesfannau dros dro yn cael eu gosod yn ystod cyfnod y gwaith.

Rhwng 14 Mawrth a 27 Mawrth bydd y slipffordd tua'r dwyrain oddi ar yr A55 ar gau dros nos o 9.00pm tan 5.00am.
Dilynwch arwyddion y gwyriad drwy Fae Colwyn neu Fochdre.

Sut bydd hyn yn effeithio ar draffig?
Byddwn yn gwneud ein gorau i beidio â tharfu gormod ar bobl, ond gellir disgwyl hyd at 10 munud o oedi yn ystod adegau prysur. Ar rai adegau yn ystod y gwaith mi fydd yna wyriad heibio i gylchfan Five Ways ar gyfer traffig sy’n ymuno â’r A55 ar gyffordd 20.

Sut bydd y gwaith yn effeithio ar fysiau?
Ar rai adegau penodol yn ystod y gwaith mi fydd safle bws dros dro ar gael 65 metr i fyny’r ffordd am gyfeiriad cylchfan Five Ways.  Efallai y bydd bysiau yn hwyr oherwydd y gwyriadau. 

Cwestiynau?
Os oes arnoch chi angen mwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Tîm Cynghori ar affch@conwy.gov.uk neu dros y ffôn ar 01492 575337.

Diolch i chi am eich amynedd wrth i ni wneud y gwaith gwella hwn.

Wedi ei bostio ar 10/03/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy