Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Coed a Gwrychoedd

Coed a Gwrychoedd


Summary (optional)
start content

Coed a Gwrychoedd

Mae perchnogion tai a thir yn cael eu hatgoffa i edrych ar eu coed a’u gwrychoedd i wneud yn siŵr nad ydynt yn achosi problemau ar ffyrdd a phalmentydd.

Y gaeaf yw’r amser gorau i dorri gwrychoedd a choed er mwyn osgoi ymyrryd ag adar yn nythu ac anifeiliaid bach yn magu.

Os oes gennych goed neu wrychoedd yn ymyl ffyrdd neu lwybrau troed, mae’r gyfraith yn dweud na ddylech adael iddyn nhw:

  • achosi perygl
  • achosi rhwystr i gerbydau neu gerddwyr
  • atal y gyrrwr rhag gweld lle mae’n mynd
  • atal y golau o oleuadau stryd
  • cuddio arwyddion ffyrdd

(Deddf Priffyrdd 1980)

Rydych yn gyfrifol am atal eich gwrychoedd neu goed rhag achosi niwed i bobl sydd yn defnyddio'r briffordd gyhoeddus. Os yw eich coed neu wrychoedd yn hongian, yn ansefydlog neu’n dirywio, rŵan yw’r amser i wneud rhywbeth amdano.

Pan fyddwch yn torri’r coed neu wrychoedd dylech godi unrhyw dorion sydd wedi disgyn ar y ffordd neu'r llwybr cerdded ar unwaith.

Gall y Cyngor gymryd camau yn erbyn y perchnogion sydd ddim yn cadw eu coed a’u gwrychoedd yn ddiogel. Os na fyddwch yn cymryd y camau priodol i stopio rhywbeth rhag bod yn beryglus gallwch fod yn gyfrifol yn gyfreithiol i dalu hawliad digollediad.

Bydd rhai coed wedi’u diogelu gan ddeddfau fel gorchmynion cadw coed. Ewch i gofynnwch i ni am gyngor os nad ydych yn rhy siŵr am goeden.

Wedi ei bostio ar 18/01/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy