Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cronfa Adfywio Cymunedol y DU

Cronfa Adfywio Cymunedol y DU


Summary (optional)
start content

Cronfa Adfywio Cymunedol y DU

Mae sefydliadau sy’n dymuno cyflwyno prosiectau yn Sir Conwy yn cael eu gwahodd i wneud cais i Gronfa Adfywio Cymunedol newydd y DU.

Mae Cronfa Adfywio Cymunedol Llywodraeth y DU yn darparu cyllid yn 2021/2022 i gefnogi'r bobl a'r cymunedau hynny sydd mewn mwyaf o angen ar draws y DU.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi’i ddynodi’r awdurdod arweiniol a bydd yn gyfrifol am dderbyn a thynnu rhestr fer o'r ceisiadau ac yna am dalu'r grantiau i'r prosiectau llwyddiannus a rheoli eu perfformiad.  Llywodraeth y DU fydd yn penderfynu pa geisiadau ar y rhestr fer fydd yn derbyn cyllid.

Mae’n rhaid i'r hyn y bydd y prosiect yn ei gynnig gyd-fynd â phrosbectws Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU ac alinio ag o leiaf un o'r blaenoriaethau buddsoddi canlynol:

  • Buddsoddiad mewn sgiliau
  • Buddsoddiad mewn busnesau lleol
  • Buddsoddiad mewn cymunedau a llefydd
  • Cefnogi pobl i mewn i gyflogaeth

Ceisiadau i’w cyflwyno i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cyllid@conwy.gov.uk  erbyn 5pm ar 14 Mai 2021.

Mae'r manylion llawn a'r ffurflen gais ar gael yma: Cronfa Adfywio Cymunedol y DU – Gwahoddiad i Gyflwyno Cynigion Prosiect

Wedi ei bostio ar 22/04/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy