Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion UPDATE - End of Term Arrangements

DIWEDDARIAD - Trefniadau Diwedd Tymor


Summary (optional)
start content

DIWEDDARIAD - Trefniadau Diwedd Tymor

O wybod yr ansicrwydd parhaus a’r penderfyniadau a wnaed gan awdurdodau lleol eraill yn y rhanbarth, rydym wedi trafod y sefyllfa gyda phenaethiaid, ac wedi gwneud y penderfyniad anodd i ddod ag addysgu wyneb yn wyneb yn ysgolion Conwy i ben ar 17 Rhagfyr. Byddwn yn symud i ddysgu cyfunol ar-lein nes diwedd y tymor (22/12/21).

Byddwn yn ysgrifennu at rieni/gofalwyr eto’n fuan gyda’r trefniadau ar gyfer y tymor newydd.

 

Nodiadau: Bydd ysgolion yn parhau i fod ar agor nes diwedd y tymor i blant gweithwyr hanfodol a dysgwyr sy’n agored i niwed, cysylltwch ag ysgol eich plentyn yn uniongyrchol i drefnu hyn.  Bydd prydau ysgol yn cael eu darparu fel arfer i’r dysgwyr hyn.

Dolen: Adnabod plant gweithwyr hanfodol: canllawiau | LLYW.CYMRU

Wedi ei bostio ar 16/12/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content