Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Newyddion diweddaraf: Ysgol Maes Owen - RAAC

Newyddion diweddaraf: Ysgol Maes Owen - RAAC


Summary (optional)
start content

Newyddion diweddaraf: Ysgol Maes Owen - RAAC

Datganiad (15/09/23):

Bydd Ysgol Maes Owen yn parhau i fod ar gau'r wythnos nesaf.

Mae gwaith profi helaeth wedi dechrau ar y safle a bydd y gwaith yn parhau dros y penwythnos a dechrau’r wythnos nesaf. Os bydd angen gwneud unrhyw waith lliniaru yna bydd y gwaith hynny i ddilyn.

Mae rhieni wedi cael eu hysbysu o’r trefniadau sy’n cael eu gweithredu ar gyfer eu plant.

 

Datganiad llywodraeth Cymru (15/09/23): Datganiad Ysgrifenedig: Diweddariad ar Goncrit Awyredig Awtoclafiedig Cyfnerth (15 Medi 2023) | LLYW.CYMRU 

Cwestiynau Cyffredin - Llywodraeth Cymru: Concrit Awyredig Awtoclafiedig Cyfnerth (RAAC): cwestiynau cyffredin | LLYW.CYMRU

 

Wedi ei bostio ar 15/09/2023

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content