Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Y wybodaeth ddiweddaraf gan y Fforwm Cadernid Lleol ynghylch y sefyllfa bresennol o ran tanwydd

Y wybodaeth ddiweddaraf gan y Fforwm Cadernid Lleol ynghylch y sefyllfa bresennol o ran tanwydd


Summary (optional)
start content

Y wybodaeth ddiweddaraf gan y Fforwm Cadernid Lleol ynghylch y sefyllfa bresennol o ran tanwydd

Atgoffir gyrwyr ledled Gogledd Cymru nad oes prinder tanwydd ac nad oes angen prynu mewn panig.

Mae cynrychiolwyr yr holl wasanaethau brys, awdurdodau lleol, darparwyr iechyd ac asiantau allweddol eraill ledled y rhanbarth wedi cyfarfod i adolygu effaith y prynu mewn panig ar ddarpariaeth gwasanaeth hanfodol i gymunedau lleol.

Mae pryderon ynghylch diffyg tanwydd wedi arwain at gynnydd yn nifer y modurwyr sy'n ymweld â gorsafoedd tanwydd. Mewn rhai lleoedd mae hyn wedi achosi ciwiau a thagfeydd ar y ffyrdd, sy'n achosi oedi i ddefnyddwyr ffyrdd eraill a gallai hefyd effeithio ar wasanaethau brys a hanfodol.

Mae gan bob gwasanaeth allweddol drefniadau i ddelio gyda diffyg tannwyd ac ar hyn o bryd nid yw'r sefyllfa'n effeithio ar sut mae asiantau ar draws Gogledd Cymru yn darparu gwasanaethau i gymunedau lleol. Fodd bynnag gofynnwn i bobl fod yn synhwyrol a pheidio â mynd i banig wrth brynu."

Mae Awdurdodau Lleol hefyd wedi clywed ynghylch gweithwyr gofal yn cael eu cam-drin yn eiriol mewn gorsafoedd tanwydd.

Dywedodd yr uwch-arolygydd Mark Williams: “Er nad ydym wedi cael adroddiadau swyddogol o hyn, rydym yn ymwybodol fod rhai gweithwyr allweddol wedi cael eu cam- drin yn eiriol. Mae hyn yn hollol annerbyniol a hoffwn apelio i bobl i fod yn amyneddgar ac yn ystyriol. Os ydych mewn gorsaf danwydd ac yn gweld gweithwyr y gwasanaethau brys neu ofal yn aros i brynu tanwydd, dylech ystyried gadael iddynt gymryd tanwydd yn gyntaf er mwyn iddynt barhau i gadw'r gymuned yn ddiogel ac ymateb i argyfyngau”

Wedi ei bostio ar 28/09/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content