Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Vital Sea Defence Work Starts at Old Colwyn Prom

Gwaith Hanfodol ar Amddiffynfeydd rhag y Môr ar Bromenâd Hen Golwyn


Summary (optional)
start content

Gwaith Hanfodol ar Amddiffynfeydd rhag y Môr ar Bromenâd Hen Golwyn

Bydd gwaith yn cychwyn ar amddiffynfeydd arfordirol ym mhromenâd hen Golwyn ar 24 Mai 2021, i gryfhau amddiffynfeydd rhag y môr Fictoraidd ac amddiffyn y promenâd rhag llanw uchel a moroedd garw. Mae’r gwaith hanfodol hwn yn golygu y bydd y promenâd ar gau am hyd at 18 mis.

Mae'r cynllun, a reolir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, yn defnyddio craig o chwareli lleol i greu amddiffynfeydd meini hyd at uchder y promenâd. Bydd yr amddiffynfeydd newydd yn rhedeg o Rotary Way i Splash Point (wrth Fwa Hen Golwyn), gan gysylltu â'r amddiffynfeydd meini a osodwyd yn y pen dwyreiniol y llynedd. Bydd platfform pysgota newydd a mynediad drwy risiau at y traeth a thrwy’r creigiau hefyd yn cael eu cynnwys fel rhan o’r gwaith.

Mae'r prif waith peirianneg yn golygu y bydd y ffordd, y llwybr troed a'r llwybr beicio ar gau o Rotary Way i Splash Point (wrth Fwa Hen Golwyn). Bydd cerddwyr yn gallu defnyddio'r llwybr troed ar arglawdd y rheilffordd yng nghefn y promenâd, tra bydd beicwyr yn cael eu dargyfeirio ar hyd Rhodfa Min-y-Don.

Mae'r gwaith yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, gyda £6.075 miliwn o'r Gronfa Ffyrdd Gwydn a £3 miliwn ychwanegol o'r Gronfa Drafnidiaeth Leol. Mae’r cyngor yn parhau i chwilio am gyllid ar gyfer y camau sydd angen eu cyflawni yn y dyfodol allan o’r cynllun gwerth £35 miliwn. Byddai'r cyfnodau hyn yn y dyfodol yn amddiffyn y promenâd ac amddiffynfeydd y môr ar hyd y darn i'r dwyrain o Borth Eirias, gan gynnwys codi uchder y promenâd o 2 fetr.

 “Mae’r gwaith hwn yn targedu’r rhan o’r promenâd sydd yn y perygl mwyaf o ddymchwel, a fyddai’n ofnadwy i’r isadeiledd pwysig y mae’n ei ddiogelu, yn cynnwys yr A55 a rheilffordd Arfordir Gogledd Cymru,” meddai’r Cynghorydd Greg Robbins, Aelod Cabinet yr Amgylchedd a Chludiant. “Rydyn ni wrth ein bodd ein bod ni wedi derbyn £3 miliwn ychwanegol gan Lywodraeth Cymru a byddwn ni'n parhau i weithio ar sicrhau mwy o arian ar gyfer y cynllun cyfan.”

Dywedodd y Cynghorydd Cheryl Carlisle, Cynghorydd Lleol ar gyfer Ward Colwyn: “Rydym wedi bod yn brwydro am amser maith i ddiogelu promenâd Hen Golwyn ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Mae hwn yn waith mawr a fydd â buddion hirdymor i'r gymuned, a diolchwn i drigolion Hen Golwyn am roi eu hymddiriedaeth ynom i sicrhau'r cyllid, ac i gyflawni'r prosiect hanfodol hwn o'r diwedd. "

Ychwanegodd y Cynghorydd Brian Cossey, sydd hefyd yn cynrychioli Hen Golwyn: “Os bydd y morglawdd yn methu – ac mae’r risg o hynny wedi bod yn cynyddu - bydd yn tynnu gydag o brif garthffosydd, y rheilffordd, a’r A55. Byddai'n achosi aflonyddwch enfawr i drigolion Hen Golwyn, anhrefn o ran cludiant a cholledion economaidd i Gonwy a Gogledd Cymru. Rwyf wrth fy modd fod y cam hwn o’r gwaith yn dechrau, ond mae llawer mwy i’w wneud eto.”

Rhagor o wybodaeth: Gwaith cyfredol (conwy.gov.uk)

Wedi ei bostio ar 19/05/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content