Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Pleidleisiwch dros eich hoff enwau ar gyfer y graeanwyr

Pleidleisiwch dros eich hoff enwau ar gyfer y graeanwyr


Summary (optional)
start content

Pleidleisiwch dros eich hoff enwau ar gyfer y graeanwyr

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gofyn i’r cyhoedd ddewis enwau ar gyfer eu fflyd o raeanwyr.

Pan ofynnwyd am syniadau ym mis Ionawr, cafodd mwy na 450 o enwau eu hawgrymu gan aelodau’r cyhoedd drwy wefan a chyfryngau cymdeithasol y Cyngor.

Mae panel o feirniaid, sy’n cynnwys staff gwaith y gaeaf, wedi pori drwyddynt a llunio rhestr fer o 50. Mae’r Cyngor nawr yn gofyn am gymorth y cyhoedd i bleidleisio dros eu hoff enwau ar wefan y Cyngor: www.conwy.gov.uk/enwcheingraeanwyr

Dywedodd y Cynghorydd Greg Robbins, Aelod Cabinet yr Amgylchedd a Chludiant: “Cawsom awgrymiadau creadigol a doniol iawn gan y trigolion, gan gynnwys rhai â chysylltiadau lleol. Roedd hi’n anodd i’r panel beirniaid ddewis y rhestr fer derfynol a hoffem ddiolch i bawb a wnaeth yr ymdrech i awgrymu enw. Rydym nawr yn gofyn i’r trigolion ein helpu unwaith eto i ddewis yr 13 enw terfynol ar gyfer ein graeanwyr.

Mae’r graeanwyr a’n gyrwyr wedi bod yn gweithio bob awr o’r dydd yn yr eira diweddar i gadw ein llwybrau blaenoriaeth yn glir, felly mae hwn yn teimlo’n amser priodol i ni enwi’r cerbydau’n swyddogol.”

Mae gan y Cyngor 13 tryc graeanu sydd ar alw 24/7 rhwng Hydref ac Ebrill i ledaenu graean a symud eira. Mae’r tryciau yn cael eu gweithredu ar Lwybrau Blaenoriaeth sy’n cynnwys un rhan o dair o ffyrdd y sir, gan gynnwys prif lwybrau traffig a bysiau a llwybrau ar gyfer y gwasanaethau brys.

Bydd enwau’r graeanwyr yn cael eu hychwanegu at system olrhain newydd y Cyngor, a fydd yn galluogi trigolion i weld lleoliadau graeanwyr yn fyw, drwy wefan y Cyngor.

Wedi ei bostio ar 12/02/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy