Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Warm waters attract jellyfish to Conwy County

Dyfroedd cynnes yn denu sglefrod môr i Sir Conwy


Summary (optional)
start content

Dyfroedd cynnes yn denu sglefrod môr i Sir Conwy

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynghori pobl sy'n ymweld â thraethau'r sir yn ystod yr haf eleni i gadw llygad ar sglefrod môr wrth drochi yn y môr.

Bob haf, mae sglefrod môr yn ymweld â’n traethau, ac oherwydd codiad yn nhymheredd y môr, mae sglefrod môr wedi cael eu gweld ar rai o draethau ein sir.

Mae sglefrod môr yn anifeiliaid morol. Gall eu gwenwyn ladd anifeiliaid morol, bach, ond mae pobl yn tueddu i ddioddef brech,cochni neu boen pigog, ac mewn achosion eithafol, briw yn codi ar y croen a phyliau cyhyrol. Mae difrifoldeb y symptomau yn dibynnu ar y math o sglefren fôr.

Os ydych chi’n nofio yn y môr yn ystod misoedd yr haf, byddwch yn ymwybodol y gall eich croen ddioddef symptomau hyd yn oed os nad oes cysylltiad uniongyrchol gyda sglefren fôr neu gan sglefren fôr sydd wedi golchi i’r lan.

Mae’r GIG yn cyhoeddi’r awgrymiadau canlynol i drin pigiad gan sglefren fôr:

Gwnewch y canlynol:

  • golchi’r ardal yr effeithir arni gyda dŵr môr (ac nid dwr croyw)
  • tynnu unrhyw bigiadau o’r croen gan ddefnyddio plyciwr neu ochr gerdyn banc
  • socian yr ardal ar y croen mewn dŵr cynnes iawn (cyn boethed ag y gellir ei ddioddef) am o leiaf 30 munud - defnyddiwch glwt neu dywel poeth os medrwch ei socian
  • cymryd poenladdwr, megis paracetamol neu ibuprofen

Peidiwch â:

  • defnyddio finegr
  • troethi ar y pigiad
  • defnyddio rhew neu becyn oer
  • cyffwrdd unrhyw bigyn gyda’ch dwylo
  • gorchuddio neu gau’r clwyf

 

 

Wedi ei bostio ar 29/07/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content