Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Waterfront Project Award

Gwobr Prosiect Glan y Môr


Summary (optional)
start content

Gwobr Prosiect Glan y Môr

Mae Prosiect Glan Môr Bae Colwyn yn dathlu ar ôl derbyn gwobr arall gan Sefydliad Peirianwyr Sifil Cymru. 

Mae Gwobrau Sefydliad Peirianwyr Sifil Cymru yn dathlu cyflawniad peirianneg rhagorol ar draws y wlad. Derbyniodd Cam 2 o’r Prosiect Glan y Môr Wobr Cynaladwyedd Bill Ward 2019 yn y seremoni Wobrwyo ar 14 Mehefin. Cafodd y Wobr ei chyflwyno i gydnabod ymrwymiad y prosiect am nodi a gweithredu datrysiadau dylunio ac arferion adeiladu cynaliadwy.  

Roedd gwaith Cam 2 y prosiect yn cynnwys adfywio bron i gilomedr o’r promenâd rhwng safle’r pier ac Arglawdd Cayley, a chodi adeilad consesiwn newydd a llythrennau Colwyn.  Roedd y prosiect hefyd wedi llwyddo i weithredu prosesau ailgylchu arloesol, a lwyddodd i leihau nifer y gwastraff a gludwyd o’r safle i gael ei dirlenwi.  Canfuwyd a defnyddiwyd deunyddiau wedi’u hailgylchu pan fo’n bosibl, ac roedd gwastraff yn cael ei ddidoli’n ofalus i leihau faint ohono oedd yn cael ei gludo i safle tirlenwi. 

Dywedodd y Cyng. Greg Robbins, Aelod Cabinet yr Amgylchedd a Chludiant Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, “Rwy’n falch iawn o weld y Prosiect Glan Môr yn cael ei gydnabod gyda’r wobr am ei ddull cynaliadwy o weithio ar Gam 2 y datblygiad. Mae’r promenâd newydd yn ased ar gyfer preswylwyr a thwristiaid, gan ddarparu amddiffyniad arfordir a manteision adfywio ar gyfer y dref.”

Enillodd Cam 1 o’r Prosiect Glan Môr y wobr yn 2017.

Roedd cyfanswm y cyllid ar gyfer Cam 2 yn oddeutu £5 miliwn, a gafodd ei sicrhau gan ffrydiau ariannu amrywiol gan gynnwys cyllid Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru, Ariannu Cyfatebol wedi’i Dargedu, Cyllid Adfywio Ewropeaidd a chyllid gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Wedi ei bostio ar 25/06/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy