Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Wythnos Croeso i Dy Bleidlais

Wythnos Croeso i Dy Bleidlais


Summary (optional)
start content

Wythnos Croeso i Dy Bleidlais

Mae hi’n Wythnos Croeso i Dy Bleidlais.

Caiff Wythnos Croeso i Dy Bleidlais ei threfnu gan y Comisiwn Etholiadol, a’r nod yw dechrau’r sgwrs gyda phobl ifanc am ddemocratiaeth a gwleidyddiaeth.

Y thema eleni yw ‘Ein Democratiaeth’ ac mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwahodd ysgolion i gymryd rhan i helpu i ddangos i bobl ifanc sut mae gwleidyddiaeth a democratiaeth yn cael effaith ar bopeth o’u hamgylch.  O ba mor hir byddwch chi’n aros mewn addysg, i reolau rhentu, o argaeledd 5G, i ba mor aml caiff eich bin ei gasglu.

Mae’r ymgyrch wedi’i anelu at blant a phobl ifanc 14 i 16 oed, yn ogystal â rhai hŷn yn eu harddegau mewn ysgolion a cholegau, a’r nod yw cynyddu nifer y bobl sy’n cofrestru i bleidleisio ac yn cymryd rhan yn etholiadau lleol Llywodraeth Cymru.  

Meddai Rhun ap Gareth, Swyddog Canlyniadau Conwy: “Mae mwy o bobl yn gallu pleidleisio yng Nghymru nag erioed. Gall pobl ifanc 16 ac 17 oed bleidleisio yn etholiadau’r Senedd a’r cyngor lleol.  Nid oes ots lle cawsoch eich geni na beth yw eich cenedligrwydd, cyn belled â’ch bod chi’n breswyliwr yng Nghymru.

“Mae’r Comisiwn Etholiadol wedi cynhyrchu adnoddau am ddim i ysgolion, athrawon a dysgwyr i ddarparu’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd ei hangen ar bobl ifanc i greu newid yn eu cymunedau.  Bydd hyn yn rhoi’r hyder iddynt bleidleisio, a deall fod eu pleidlais yn bwysig.”

Fe fydd wythnos Croeso i Dy Bleidlais 2023 yn cael ei chynnal o ddydd Llun 30 Ionawr i ddydd Sul 5 Chwefror.

Dolen: Croeso i dy bleidlais | Electoral Commission

 

Wedi ei bostio ar 30/01/2023

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content