Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cynllun Cymorth Costau Byw Llywodraeth Cymru

Cynllun Cymorth Costau Byw Llywodraeth Cymru


Summary (optional)
start content

Cynllun Cymorth Costau Byw Llywodraeth Cymru

Dechreuodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  wneud taliadau o £150 y Cynllun Cymorth Costau Byw Llywodraeth i breswylwyr yr wythnos hon.

Mae dros 24,000 o daliadau wedi cael eu prosesu’r wythnos hon, a bydd preswylwyr cymwys sydd yn talu Treth y Cyngor drwy Ddebyd Uniongyrchol yn dechrau derbyn y taliad yr wythnos nesaf.

I’r rheiny sydd ddim yn talu Treth y Cyngor drwy Ddebyd Uniongyrchol, mae’r Cyngor yn rhagweld darparu dull iddynt dderbyn eu taliad ym mis Mehefin.

Mae’r taliad yn cael ei wneud i breswylwyr gydag eiddo ym mandiau Treth Cyngor A-D ac hefyd i’r rheiny a oedd yn cael cymorth drwy’r Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor ar 15 Chwefror 2022, beth bynnag yw band prisio eu heiddo.

Nodyn:
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: Taliadau Cymorth Costau Byw

Wedi ei bostio ar 20/05/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content