Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion West Shore path improvements

Gwelliannau i lwybr Penmorfa


Summary (optional)
start content

Gwelliannau i lwybr Penmorfa

Mae contractwyr i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn dechrau gwaith yr wythnos hon i wella mynediad i gerddwyr ym Mhenmorfa, Llandudno.

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn cael ei symud i’r hawl dramwy gyhoeddus sydd ar ben y twyni. Bydd y llwybr hwn ar hyd ochr y cwrs golff yn cael ei wella gydag arwynebedd gwell a mwy o arwyddion.

Roedd y llwybr gwreiddiol a oedd yn mynd o flaen y twyni wedi cael ei ddifrodi’n sylweddol yn ystod Storm Ciara ac nid yw’n ymarferol i’w gynnal.

Bydd cerddwyr yn gallu dilyn y Llwybr Arfordir Cymru uwchben y twyni a bydd beicwyr yn gallu defnyddio’r llwybr newydd Teithio Llesol rhwng Penmorfa a Deganwy sydd yn mynd ar hyd Ffordd Maesdu.

Dywedodd y Cynghorydd Greg Robbins, Aelod Cabinet yr Amgylchedd a Chludiant: “Rydym yn hapus o fod wedi sicrhau cyllid gan y tîm Llwybr Arfordir Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru i ail-linio’r llwybr cenedlaethol hwn i lwybr uwchben y twyni, a fydd yn cymryd lle’r llwybr o flaen y twyni yr oeddem wedi ei golli yn ystod y stormydd yn y gaeaf."

Wedi ei bostio ar 07/10/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy