Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Beth i'w wneud gyda'ch dillad gaeaf diangen

Beth i'w wneud gyda'ch dillad gaeaf diangen


Summary (optional)
start content

Beth i'w wneud gyda'ch dillad gaeaf diangen

Y dillad gaeaf rydych chi newydd eu nôl o’r atig ddim yn eich ffitio, neu efallai eich bod chi wedi prynu siwmper Nadolig newydd – os felly, plîs peidiwch â’u taflu i’r bin!

Os ydych chi’n gwneud trefn ar eich dillad gaeaf cofiwch fod modd i chi roi unrhyw eitem nad oes arnoch chi ei hangen mwyach yn y bag tecstilau a fydd yn cael ei gasglu wrth ymyl y ffordd gan griwiau casglu Cyngor Conwy. Bydd y dillad wedyn yn cael eu didoli ac yn canfod eu ffordd i gartrefi newydd – yn hytrach na’r bin.

Mae’r fenter gymdeithasol leol, Crest Cooperative, wedi bod yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ers deunaw mlynedd i wella cyfraddau ailgylchu ac i atal eitemau diangen rhag mynd ar y domen sbwriel. Fe allwch chi ailgylchu dillad bob pythefnos drwy ddefnyddio’r bagiau piws fel rhan o gasgliadau deunyddiau ailgylchadwy o ymyl y palmant.

Meddai’r Greg Robbins, Aelod Cabinet yr Amgylchedd a Chludiant Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, “Mae gweithio gyda Crest i helpu preswylwyr roi eu dillad diangen i rywun arall yn gwneud llawer o synnwyr. Mae’n cymryd llawer o ynni a dŵr i gynhyrchu dillad – felly, drwy ailddefnyddio rydym ni'n amddiffyn adnoddau’r blaned.”

Pob mis Crest yn casglu oddeutu 14 tunnell o ddillad a thecstilau diangen o aelwydydd Conwy. Fel rheol mae’r fenter gymdeithasol yn gallu ailddefnyddio 93% ac ailgylchu 7% o'r deunyddiau a’r dillad a gesglir, a dim byd yn cael ei anfon i’r domen sbwriel.

Meddai Rod Williams, Rheolwr Gweithrediadau Cyffredinol Crest, “Mae ein Tîm Oedolion gydag Anableddau Corfforol a Dysgu yn sortio, golchi ac yn smwddio’r dillad. Rydym ni wedyn yn rhoi’r dillad i elusennau digartrefedd ac yn gwerthu rhai eitemau yn ein siopau ym Mae Colwyn a Chyffordd Llandudno. Mae dillad gaeaf yn canfod cartrefi newydd, gan gadw costau yn isel i deuluoedd ar gyllidebau tynn a helpu’r rheiny mewn angen.”

Mae’r siopau yn darparu cyfleoedd i bobl leol wirfoddoli, pobl sydd angen ychydig o help llaw i fagu hyder neu dderbyn profiad gwaith. Gall gwirfoddoli arwain at waith neu addysg lawn amser, ac mae’n gwella bywydau’r gwirfoddolwyr yn ogystal â’u cymunedau.

Meddai Rod Williams, “Mae rhoi eich hen ddillad yn helpu i ddarparu gwaith yn lleol a phrofiad gwaith gwerthfawr i oedolion gydag anableddau dysgu a chorfforol. Mae Crest yn dibynnu ar haelioni preswylwyr Conwy i gynnal swyddi hirdymor sydd â buddion cymdeithasol ac amgylcheddol."

Cewch wybod mwy yma: www.conwy.gov.uk/ailgylchu a www.crestcooperative.co.uk

Wedi ei bostio ar 25/11/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy