Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Nodyn i atgoffa am Ymgynghoriad y Fferm Wynt

Nodyn i atgoffa am Ymgynghoriad y Fferm Wynt


Summary (optional)
start content

Nodyn i atgoffa am Ymgynghoriad y Fferm Wynt

Mae Aelodau Cabinet Conwy yn atgoffa preswylwyr lleol i gymryd rhan yn ymgynghoriad prosiect Fferm Wynt Awel y Môr

Mae ymgynghoriad RWE ymlaen tan 11 Hydref a gwahoddir trigolion lleol i roi sylwadau am gynlluniau ar gyfer fferm wynt ar y môr oddi ar arfordir gogledd Cymru.

Dywedodd Aelod Cabinet dros Wasanaethau Rheoleiddio Conwy, y Cyng. Goronwy Edwards: “Rwy’n annog trigolion i edrych ar y cynlluniau gan RWE ac os nad ydynt eisoes wedi gwneud hynny, achub ar y cyfle hwn i gyflwyno eu barn.”

Ychwanegodd Arweinydd y Cyngor, y Cyngh. Charlie McCoubrey: “Bydd Aelodau o Bwyllgor Cynllunio Conwy yn cyflwyno adborth i RWE mis nesaf, ond mae’n bwysig fod pawb yn cael cyfle i gymryd rhan.”

Mae’r arddangosfa ar-lein ar gael dros y we ar: www.awelymor.cymru

Mae’r cynlluniau ar gael i’w gweld hefyd yn Llyfrgell Abergele, Llyfrgell Bae Colwyn, Llyfrgell Llandudno a Llyfrgell Llanfairfechan.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, gallwch e-bostio awelymor@rwe.com, ffonio 0800 197 8232 neu lenwi holiadur y prosiect ar-lein.  I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.awelymor.cymru

Daw’r ymgynghoriad i ben ar 11 Hydref, 2021.

 

Sesiynau Gwybodaeth Prosiect Fferm Wynt Awel y Môr:

  • Dydd Mercher 29ain: Maes parcio traeth Pensarn (bore yn unig) 
  • Dydd Mercher 29ain: Promenâd Bae Colwyn (Prynhawn yn unig)
  • Dydd Iau 30ain: Maes parcio promenâd Llanfairfechan
  • Dydd Gwener 1af Hydref: Promenâd Llandudno

 

Wedi ei bostio ar 28/09/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content