Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gwaith yn dechrau ar safle Penmaen Road

Gwaith yn dechrau ar safle Penmaen Road


Summary (optional)
start content

Gwaith yn dechrau ar safle Penmaen Road

Mae Contractwyr wedi symud ar y safle i ddechrau paratoi’r tir ar Penmaen Road yng Nghonwy er mwyn adeiladu unedau masnachol newydd.

Penodwyd Jennings Building & Civil Engineering Ltd i adeiladu’r gofod busnes hwn y mae angen mawr amdano.

Disgwylir i’r gwaith isadeiledd ar draws yr holl safle a gwaith adeiladu'r pedair uned gychwynnol gymryd oddeutu 32 wythnos. Bydd gwaith paratoi’r safle a chloddwaith yn cael ei gynnal cyn y Nadolig, gyda'r prif waith adeiladu yn cael ei gynnal yn y flwyddyn newydd, a gwaith i'w gwblhau erbyn diwedd haf 2020.

Dywedodd y Cyng. Goronwy Edwards, Aelod Cabinet Datblygu Economaidd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: Mae Penmaen Road o fewn ardal twf cyflogaeth a nodwyd – mae galw sylweddol am sectorau ynni a'r amgylchedd, bwyd, adeiladu a chreadigol yn yr ardal, felly byddwn yn canolbwyntio ar y defnyddiau hyn, ac yn edrych i gyd-fynd â’r busnesau sydd wedi’u lleoli yn safle Parc Caer Seion gerllaw."

Mae’r prosiectau wedi cael eu hariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Wedi ei bostio ar 29/11/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy