Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Work to begin on Rhos on Sea coastal defences

Gwaith i ddechrau ar amddiffyniad arfordirol Llandrillo-yn-Rhos


Summary (optional)
start content

Gwaith i ddechrau ar amddiffyniad arfordirol Llandrillo-yn-Rhos

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cyhoeddi y bydd gwaith yn dechrau ar amddiffyniad arfordirol Llandrillo-yn-Rhos a gwelliannau i’r promenâd o fis Mai.

Mae’r cynllun yn cynnwys adeiladu grwyn carreg newydd a mewnforio oddeutu 1 miliwn o dunelli o dywod o flaen y morglawdd presennol i wella amddiffynfeydd arfordirol. Bydd Promenâd y Gorllewin yn Llandrillo-yn-Rhos yn cael ei ledu i roi mwy o le ar gyfer llwybrau cerdded a beicio gwell, ardaloedd chwarae, seddi a phlanhigion.

Mae cam cyntaf y gwaith yn dechrau ar 10 Mai, lle bydd contractwyr yn adeiladu pibell 1km a gaiff ei ddefnyddio i roi’r tywod newydd. Bydd y bibell yn cael ei adeiladu ar hyd y traeth i’r gorllewin o bier Bae Colwyn. Bydd 250m o’r traeth ar gau i’r cyhoedd er mwyn i’r gwaith hwn gael ei wneud yn ddiogel.

Disgwylir i’r gwaith a’r Bromenâd y Gorllewin (o dan Arglawdd Cayley) ddechrau erbyn Mehefin lle bydd angen cau’r ffordd, a bydd y cynllun cyfan yn cymryd 12 mis i’w gwblhau. Bydd y Cyngor yn ymgymryd ag ymgynghoriad pellach ar y cynllun ffordd terfynol a’r llif traffig.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: “Mae’r amddiffynfeydd arfordirol hyn yn hanfodol i ddiogelu Llandrillo-yn-Rhos yn y dyfodol. Mae ein contractwyr wedi ymrwymo i gadw’r ymyrraeth ar gyfer preswylwyr i leiafswm, a byddwn yn parhau i rannu gwybodaeth ar y gwaith sydd wedi’i gynllunio.”

Wedi ei bostio ar 28/04/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content