Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Pencampwriaethau Pysgota Glannau'r Byd ar ei ffordd i Sir Conwy

Pencampwriaethau Pysgota Glannau'r Byd ar ei ffordd i Sir Conwy


Summary (optional)
start content

Pencampwriaethau Pysgota Glannau'r Byd ar ei ffordd i Sir Conwy

Bydd Pencampwriaethau Pysgota Glannau’r Byd, a gynhelir yng Nghymru am y tro cyntaf, yn cael ei gynnal yn Sir Conwy fis nesaf (20-27 Hydref 2018). 

Mae Ffederasiwn Genweirwyr Môr Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn croesawu pysgotwyr môr gorau'r byd i Sir Conwy ar gyfer 35ain Pencampwriaeth y Byd ar gyfer Dynion a'r 26ain Pencampwriaeth y Byd ar gyfer Merched.

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy dros Economi, y Cynghorydd Louise Emery, “Drwy gefnogi’r digwyddiad hwn, mae Pencampwriaethau’r Byd yn dod i Gymru am y tro cyntaf, ac yn amlygu’r ffaith bod Sir Conwy yn amgylchedd iawn i gynnal digwyddiadau mawr”. 

Mae 22 o wledydd wedi cofrestru i gystadlu ar ein glannau yn ystod wythnos y bencampwriaeth a bydd nifer o'r gwledydd hynny’n cyrraedd hyd at wythnos ymlaen llaw i ragchwilio’r ardal. Mae hyn yn newyddion gwych i’n economi leol gan ein bod yn disgwyl i dros gant a hanner o gystadleuwyr fod yn aros yn yr ardal am hyd at bythefnos”.

Mae Morlin Gogledd Cymru llawn cystal â rhai o gyrchfannau pysgota gorau’r byd a’r gobaith yw y bydd y Bencampwriaeth hon yn ysbrydoli’r rhai sy’n cymryd rhan i gynnal digwyddiadau eraill yma. Yn ogystal â chystadleuwyr yn dychwelyd i'r ardal unwaith eto gan roi hwb pellach i'r economi. 

Meddai Capten Tîm Merched Cymru, Helen Pearce, “Roeddem ni ar bigau drain wrth wneud y cais i gynnal y digwyddiad yma, ond roeddem yn hyderus yn yr hyn sydd gennym i’w gynnig o ran pysgota, a chyda chefnogaeth Tîm Digwyddiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, rydym wir yn edrych ymlaen at gael croesawu’r byd i’n cartref. Mae’r tîm Merched a Dynion yn gryf a gobeithiwn gadw rhai medalau yng Nghymru!”. 

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar Bencampwriaethau Pysgota Glannau’r Byd ar y wefan https://wsac2018.com/cy/
Wedi ei bostio ar 11/09/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy