Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Young People Summer Food Scheme

Cynllun Bwyd yr Haf i Bobl Ifanc


Summary (optional)
start content

Cynllun Bwyd yr Haf i Bobl Ifanc

Mae Cynllun Bwyd i Bobl Ifanc wedi ei lansio i ddarparu bwyd mewn grwpiau a gweithgareddau a gynhelir gan y Cyngor i blant a phobl ifanc.

Ym mis Chwefror 2022, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru becyn o fesurau i helpu pobl gyda’r argyfwng costau byw. Roedd hyn yn cynnwys y prif gynllun (taliad costau byw o £150 i aelwydydd cymwys) a’r cynllun disgresiynol i roi cefnogaeth at ddibenion eraill yn ymwneud â chostau byw.

Ariennir y Cynllun Bwyd i Bobl Ifanc dan y cynllun disgresiynol hwn a’i nod yw cefnogi maeth a lles da i’r rhai sy’n mynychu. Bydd y Cynllun yn ariannu bwyd i blant sy’n cymryd rhan mewn ystod o weithgareddau dros yr haf, gan gynnwys sesiynau darllen yn llyfrgelloedd Conwy; gweithgareddau awyr agored fel chwaraeon ar y traeth, beicio mynydd, sesiynau chwaraeon amrywiol a chwarae; sesiynau celf creadigol a’r Caffi Lego yn Venue Cymru.

Dywedodd y Cyng. Aaron Wynne, Aelod Cabinet Hamdden a Diwylliant: “Darperir y cynllun hwn gan staff gwych ein Gwasanaethau Llyfrgell, Hamdden a Theatr. Maen nhw wedi symud yn gyflym i greu a chydlynu cynllun y gellir ei ddefnyddio gan bobl ifanc Conwy ac maen nhw wedi gwneud gwaith gwych o’i dynnu at ei gilydd.”

Wedi ei bostio ar 04/08/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content