Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Dy Gartref Dy Sir

Dy Gartref Dy Sir


Summary (optional)
start content

Dy Gartref Dy Sir

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gweithio gyda Thwristiaeth Gogledd Cymru i roi llwyfan i fusnesau Sir Conwy i hyrwyddo eu hunain. A dyma’r cyfle perffaith i atgoffa pawb beth sydd ar stepen eu drws.

Mae Cyngor Conwy yn atgoffa preswylwyr i fod yn ymwelydd lleol; mwynhau bwyta, aros, siopa ac antur o fewn #dygartrefdysir

Ymweld ag atyniadau lleol. Mynd am seibiant i westy neu dŷ llety, bwthyn hunanarlwyo neu barc gwyliau lleol, neu glampio’n lleol.

Mwynhau sba/cyfleuster hamdden, chwarae golff. Mwynhau coffi a chacen neu bryd o fwyd, mae gymaint o ddewis ar gael. A siopa’n lleol, am anrhegion, a’r pethau hanfodol.

Dywedodd y Cyng Sam Rowlands, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, “Mae angen cefnogaeth pobl leol ar fusnesau Sir Conwy fwy nag erioed, ac mae’n amser gwych i ni fel preswylwyr Conwy ailddarganfod dy gartref, dy sir. Mae gan Sir Conwy gymaint i’w gynnig, trwy gydol y flwyddyn.

“Nid yw 2020 wedi bod yn flwyddyn wych i lawer o bobl, a dyma pam mae angen i ni gefnogi ein gilydd fwy nag erioed. Mae staff Cyngor Conwy wedi gweithio gyda busnesau, a pharhau i wneud hynny, i sicrhau eu bod ar agor i groesawu ymwelwyr mewn ffordd ddiogel a phleserus. Helpwch ni i helpu ein gilydd trwy siopa’n lleol a thrwy ymweld â mannau lleol”.

Caiff tua 12,000 o swyddi yn Sir Conwy eu cefnogi trwy dwristiaeth. Mae effaith economaidd twristiaeth werth bron £1bn y flwyddyn i Sir Conwy.

Mae rhagor o wybodaeth am sut gallwch chi hyrwyddo eich busnes, neu pa fusnesau sy’n barod i’ch croesawu chi ar gael ar www.yourhomeyourcounty.wales/conwy

Wedi ei bostio ar 08/10/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy