Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Mae eich llais yn bwysig, ond dim ond os gallwch bleidleisio

Mae eich llais yn bwysig, ond dim ond os gallwch bleidleisio


Summary (optional)
start content

Mae eich llais yn bwysig, ond dim ond os gallwch bleidleisio

Ym mis Gorffennaf 2018, dechreuodd y Canfasio Blynyddol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy. Mae’r Canfasio yn golygu anfon Ffurflenni Ymholiad Aelwyd ar gyfer cofrestru etholiadol i bob eiddo ym Mwrdeistref Sirol Conwy i lunio cofrestr etholwyr gyfredol. 

Mae’r Ffurflenni Ymholiad Aelwyd yn gofyn i breswylwyr gadarnhau neu ddiwygio’r manylion a gedwir ar y gofrestr etholwyr ar gyfer eu heiddo. 

Mae Ffurflenni Atgoffa wedi’u hanfon bellach a bydd tîm o ganfaswyr* yn ymweld ag eiddo lle na chafwyd ymateb hyd yma.  Staff a benodwyd gan y Swyddog Cofrestru Etholiadol yw canfaswyr, i gysylltu â phobl nad ydynt wedi ymateb a naill ai casglu’r wybodaeth sydd ei hangen neu annog pobl i ymateb eu hunain.

Mae’r Cynghorydd Anne McCaffrey, Aelod Cabinet Democratiaeth, eisiau i bobl ddeall pam ei bod yn bwysig llenwi’r ffurflen, meddai, “Mae’n rhaid i ni wirio'r Gofrestr Etholwyr yn flynyddol ac rydym yn gofyn i bawb lenwi’r ffurflen pan fyddant yn ei derbyn - peidiwch â’i rhoi i un ochr ac anghofio amdani.   Pan gaiff etholiad ei gynnal, ni chewch bleidleisio os nad ydych ar y gofrestr, felly mae’n hanfodol eich bod yn ymateb. Beth os cynhelir etholiad dirybudd, neu ‘Pleidlais y Bobl’ ar Brexit? Sicrhewch eich bod wedi cofrestru i bleidleisio.”

Os nad ydych wedi dychwelyd eich ffurflen, a fyddech cystal â chadarnhau neu ddiweddaru manylion pawb yn yr aelwyd sy’n gymwys i bleidleisio.  Mae’n hawdd ac yn sydyn i’w wneud ar-lein, dros y ffôn neu drwy’r post gan ddefnyddio’r cod diogelwch a ddarperir - mae manylion llawn ar y ffurflen.

Bydd angen i bawb sy’n cofrestru i bleidleisio mewn cyfeiriad newydd gwblhau’r broses drwy gofrestru’n unigol ar ôl i’r Ffurflen Ymholiad Aelwyd gael ei llenwi. Fodd bynnag, gellir gwneud hyn yn gyflym a syml ar-lein hefyd yn www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

*Bydd gan ganfaswyr gerdyn adnabod â llun a chopïau o’r Ffurflenni Ymholiad Aelwyd ar gyfer yr eiddo maen nhw’n ymweld â nhw.

Wedi ei bostio ar 09/10/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy