Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Youth Justice Team get festive

Cyfiawnder Ieuenctid yn mynd i hwyl yr Ŵyl


Summary (optional)
start content

Cyfiawnder Ieuenctid yn mynd i hwyl yr Ŵyl

Mae tîm Cyfiawnder Ieuenctid Conwy a Sir Ddinbych wedi bod yn dod o hyd i ffyrdd creadigol i oresgyn cyfyngiadau pandemig y Coronafeirws i barhau â’u gwaith gwerthfawr gyda phobl ifanc.

Mae’r Tîm Cyfiawnder Ieuenctid yn gweithio gyda phobl ifanc rhwng 8 ac 18 oed, i helpu i atal ymddygiad gwrthgymdeithasol, troseddu neu ail-droseddu. Mae’n ofynnol i rai o’r bobl ifanc sy’n gweithio gyda’r tîm ddangos sut y gallant roi yn ôl i’r gymuned. Oherwydd y pandemig, fe wnaeth y bobl ifanc ddefnyddio eu hymdrechion i feddwl am syniadau penodol ac arloesol ar gyfer y Nadolig. 

Maent wedi rhoi 20 bocs rhodd ynghyd, sy’n cael eu rhoi i’r Groes Goch Brydeinig a Gwasanaeth Pobl Ddiamddiffyn Conwy. Mae’r bocsys yn cynnwys cardiau Nadolig a wnaed â llaw, addurniadau, matiau diod, cwpanau a cherrig bach wedi’u paentio â dyfyniadau cadarnhaol, gyda phob un wedi’u gwneud gan y bobl ifanc.

Mae’r tîm hefyd wedi gweithio gyda siopau amrywiol i gynorthwyo’r bobl ifanc gyda’r prosiect hwn, yn cynnwys Asda, a roddodd siocledi i’r bocsys.

Rhan arall o’r prosiect hwn yw cefnogi cartrefi gofal. Fe wnaeth y bobl ifanc benderfynu creu planwyr Nadoligaidd i ddod â rhywfaint o lawenydd i erddi’r cartrefi gofal. Mae’r planwyr hyn wedi’u llenwi â phlanhigion wedi’u rhoi gan B&Q, Garden World a Meithrinfeydd Tan Lan, ac wedi’u lapio. I ychwanegu mwy o ysbryd yr Ŵyl, maent wedi gwneud ceirw allan o ddeunyddiau awyr agored amrywiol i fynd ochr yn ochr â’r planwyr.

Dywedodd un o’r bobl ifanc oedd ynghlwm wrth y prosiect, “Rwy’n falch o allu gwneud rhywbeth yn yr awyr agored ac sydd hefyd yn ystyrlon, yn enwedig pan mae’n golygu y gallaf helpu pobl hŷn yn ystod COVID-19.”

Mae’r bobl ifanc hefyd yn cymryd rhan mewn fideo Nadolig ar gyfer y cartrefi preswyl, bydd hyn yn rhoi cyfle i arddangos eu talentau cerddorol a chyfarwyddo, wrth iddynt roi carolau a negeseuon Nadolig at ei gilydd.

Dywedodd Cheryl Carlisle, Aelod Cabinet Plant, Teuluoedd a Diogelu, “Dim ond rhan o’r gwaith pwysig y mae’r tîm Cyfiawnder Ieuenctid yn ei wneud i gefnogi pobl ifanc a’u teuluoedd yw’r gweithgareddau hyn. Drwy weithio gyda phobl ifanc a all fod mewn perygl o droseddu, a gyda’r rhai hynny sydd wedi troseddu, i’w helpu i roi yn ôl i’r gymuned a helpu i atal ail-droseddu, gall gwaith y Tîm wneud gwahaniaeth go iawn i’w bywydau.”

Wedi ei bostio ar 23/12/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy