Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Youth Service Volunteers transform School's outdoor areas

Gwirfoddolwyr y Gwasanaeth Ieuenctid yn Trawsnewid Man Chwarae


Summary (optional)
start content

Gwirfoddolwyr y Gwasanaeth Ieuenctid yn Trawsnewid Man Chwarae

Mae pobl ifanc Gwasanaeth Ieuenctid Conwy wedi bod yn cymryd rhan mewn prosiect amgylcheddol yn Ysgol Tudno, Llandudno. 

Yn gynharach fis yma, bu i 9 gwirfoddolwr, rhwng 11 a 25 oed, fynd ati i chwynnu, tocio llwyni, tacluso’r lle chwarae a chreu ardaloedd natur ar gyfer y disgyblion. Bu iddyn nhw hefyd beintio ffensys, gatiau ac offer chwarae.

Rhoddodd y bobl ifanc bedwar diwrnod o’u hamser, gan weithio o 10am tan 4pm ar bob diwrnod. 

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy yn cynnal clybiau ieuenctid ar hyd a lled y sir ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed. Mae’r gwasanaeth yn cynnig amrywiaeth o sesiynau chwaraeon a ffitrwydd, yn cynnal gweithgareddau i hyrwyddo iechyd a lles, yn darparu ystod o gyfleoedd i wirfoddoli yn ogystal â chynorthwyo cyfranogwyr Gwobr Dug Caeredin.

Meddai’r Cyng. Julie Fallon, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, “Mae aelodau’r Gwasanaeth Ieuenctid wedi bod yn gweithio’n galed iawn, gan wneud gwahaniaeth go iawn i’r ardaloedd yn nhu blaen a chefn yr ysgol. Mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy yn ffordd wych i bobl ifanc ddod at ei gilydd i wneud gwahaniaeth i’w bywydau eu hunain a’u cymunedau, ac ennill profiadau gwerthfawr a sgiliau byw.”

 

Wedi ei bostio ar 28/08/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy