Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Ysgol Dyffryn yr Enfys yn agor ei drysau

Ysgol Dyffryn yr Enfys yn agor ei drysau


Summary (optional)
start content

Ysgol Dyffryn yr Enfys yn agor ei drysau

Mae disgyblion yn ardal Caerhun a Threfriw wedi dechrau’r flwyddyn ysgol newydd yn eu hysgol gynradd newydd sbon, sy’n ysgol ardal werth miliynau o bunnoedd yn Nolgarrog.

Mae'r cyfleusterau yn Ysgol Dyffryn yr Enfys yn cynnwys ardaloedd dysgu arbenigol, ystafelloedd dosbarth, llyfrgell ac uned iaith. Hefyd gwell mynedfeydd, caeau chwaraeon glas ac aml-ddefnydd, ynghyd ag ardaloedd cynefinoedd a hamdden newydd.

Croesawodd y Brifathrawes Karen Lloyd Owen y disgyblion i’w hysgol newydd yr wythnos diwethaf. Dywedodd: “Mae wedi bod yn gyfle arbennig iawn i agor ysgol newydd. Nid yn unig mae'r adeilad a’r strwythur staffio yn newydd, ond mae rhai o’r plant wedi dod at ei gilydd am y tro cyntaf ac mae'r teuluoedd o wahanol gymunedau lleol.

“Mae ein hwythnosau gyntaf yn yr ysgol wedi bod yn brysur iawn, ond mae pawb sydd wedi bod yn rhan o hyn wedi rhoi'r cyfan i greu amgylchedd hapus ac agored i'r plant i ddysgu. Mae’r adeilad a’r cyfleusterau yn wych ac mae’n gyfle cyffrous. Mae’r ymateb gan y disgyblion a’r rhieni wedi bod yn gadarnhaol iawn a boed i hynny barhau."

Roedd y disgyblion hefyd yn awyddus i rannu eu cyffro.

“Mae'n ysgol liwgar iawn. Mae gennym ni lawer o bethau nad oedd gennym ni o’r blaen. Mae yna gymaint i'w wneud. Mae'n wych i wneud ffrindiau newydd hefyd.”

“Pan welais i'r ysgol roeddwn i'n meddwl ei bod yn cŵl ac yn fodern. Rwy’n hoffi’r athrawon ac mae’n well gan fod yna fwy o le i chwarae. Mae’n ddiogel iawn. Rwy’n edrych ymlaen at goginio yn yr Ystafell Ymarferol.”

Dywedodd y Cynghorydd Julie Fallon, Aelod Cabinet Gwasanaethau Plant, Addysg a Sgiliau Conwy: “Fe hoffwn i ddiolch i’r Llywodraethwyr a’r gymuned leol am eu gwaith caled a’u cefnogaeth yn ein helpu ni i sicrhau fod yr adeilad newydd yn rhoi cyfleuster i ni sy’n cyd-fynd ag arbenigedd y staff a bydd yn ein galluogi ni i fodloni ein disgwyliadau uchel o ran potensial ein disgyblion."

Cafodd yr ysgol newydd ei hariannu drwy Raglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain ganrif Llywodraeth Cymru (50%) a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (50%).

Wedi ei bostio ar 20/09/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy