Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ysgol Maes Owen - RAAC


Summary (optional)
start content

Ysgol Maes Owen - RAAC

Datganiad 13/09/23

Mae’r peirianwyr strwythurol a benodwyd i archwilio ein hysgolion wedi cadarnhau bod Concrit Awyredig Awtoclafiedig Cyfnerth (RAAC) yn bresennol yn Ysgol Maes Owen.

Mae dangosyddion cynnar yn nodi bod y deunydd mewn cyflwr da, fodd bynnag, rydym yn bod yn ofalus a byddwn yn cau’r ysgol am weddill yr wythnos fel mesur rhagofalus tra bydd y peirianwyr strwythurol yn cynnal ymchwiliadau pellach.

 

 Llywodraeth Cymru: Concrit Awyredig Awtoclafiedig Cyfnerth (RAAC): cwestiynau cyffredin | LLYW.CYMRU

Wedi ei bostio ar 13/09/2023

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content