Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Hysbysiadau Cyhoeddus Hysbysiadau cyffredinol Trethi Annomestig - Chyllideb Refeniw'r Awdurdod am y flwyddyn 2023/2024

Trethi Annomestig - Chyllideb Refeniw'r Awdurdod am y flwyddyn 2023/2024


Summary (optional)
start content

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 Adran 65


Gwahoddir unigolion neu gyrff, sy’n cynrychioli’r sawl sy’n gorfod talu Trethi Annomestig yn ardal Llywodraeth Leol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, ac sy’n dymuno i ni ymgynghori â nhw ynglŷn â Chyllideb Refeniw’r Awdurdod am y flwyddyn 2023/2024, i ysgrifennu i’r diben hwnnw at y Cyfarwyddwr Strategol, Ariannol ac Adnoddau, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN erbyn 20 Ionawr 2023.

Amanda Hughes
Cyfarwyddwr Strategol, Ariannol ac Adnoddau

end content