Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Adleoli Grid Gwartheg Arfaethedig


Summary (optional)
start content

Bwrdeistref Sirol Conwy (Tŷ Gwyn Road, Llandudno)

Adleoli grid gwartheg arfaethedig


RHODDIR RHYBUDD  yn unol ag Atodlen 10 Adran 82(4) Deddf Priffyrdd 1980 bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu tynnu’r grid gwartheg presennol ar Ffordd Tŷ Gwyn, Llandudno a’i adleoli i bwynt tua 90 metr i’r gogledd o’r gyffordd â St Beuno’s Road.

Dylid anfon unrhyw sylwadau ynglŷn â’r cynnig ar bapur at  Bennaeth Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Blwch Post 1, Conwy LL30 9GN neu at traffig@conwy.gov.uk erbyn 2 Chwefror 2023.

Dyddiedig:  4 Ionawr 2023
Geraint Edwards
Pennaeth yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau

 

end content