Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Swyddfa Fudd-Daliadau'r Ardal, Bodlondeb- Rydyn ni'n symud ar 6 Ionawr 2020

Swyddfa Fudd-Daliadau'r Ardal, Bodlondeb- Rydyn ni'n symud ar 6 Ionawr 2020


Summary (optional)
start content

Mae Swyddfa Fudd-Daliadau'r Ardal, Bodlondeb, Ffordd Bangor, Conwy, LL32 8DU

Yn Symud i-

Ganolfan Diwylliant Conwy

6 Ionawr 2020

Oriau Agor

Dydd Llun Dydd MawrthDydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
 9.30yb - 1.00yp 10.00yb - 1.00yp 9.30yb - 1.00yp 9.30yb - 1.00yp 9.30yb - 1.00yp
 2.00yp - 5.00yp 2.00yp - 5.00yp  2.00yp - 5.00yp 2.00yp - 5.00yp 2.00yp - 4.45yp

 

Sut i Ddod o Hyd i Ni

Canolfan Ddiwylliant Conwy, Ffordd Town Ditch, Conwy, LL32 8NU

Mae yna faes parcio yn Swyddfeydd Dinesig Bodlondeb a Mount Pleasant ac mae man parcio hygyrch ar gael ar y safle.

Mae yna arhosfan bysiau y tu allan i’r brif fynedfa ac mae Gorsaf Reilffordd Conwy 250m i ffwrdd. I gael rhagor o wybodaeth am sut i’n cyrraedd ni ar gludiant cyhoeddus, ewch i https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Parking-Roads-and-Travel/Public-Transport/Public-Transport.aspx

 

end content