Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2020

Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2020


Summary (optional)
start content

Mae diwrnod rhyngwladol y merched 2020 ar Ddydd Sul, Mawrth 8, 2020.

IWD2020

Beth yw diwrnod rhyngwladol y merched?

Mae diwrnod rhyngwladol y merched yn ddiwrnod byd-eang sy'n dathlu llwyddiannau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol a gwleidyddol merched-tra hefyd yn nodi galwad i weithredu er mwyn cyflymu cydraddoldeb rhywiol.

Digwyddodd y diwrnod rhyngwladol cyntaf i ferched ym 1911, gyda chefnogaeth dros 1,000,000 o bobl. Heddiw, mae IWD yn perthyn i bob grŵp gyda'i gilydd ym mhobman. Nid yw IWD yn wlad, grŵp na sefydliad penodol.

Gadewch i ni i gyd fod yn #EachforEqual.

Mae cydraddoldeb rhywiol yn hanfodol er mwyn i economïau a chymunedau ffynnu.

Mae thema ymgyrch IWD 2020 yn cael ei dynnu o'r syniad o ' unigolyddiaeth ar y cyd. Rydym i gyd yn rhannau o gyfanwaith. Gall ein gweithredoedd unigol, sgyrsiau, ymddygiadau a meddylfryd gael effaith ar ein cymdeithas fwy. Gyda'n gilydd, gallwn sicrhau bod newid yn digwydd. Gyda'n gilydd, gall pob un ohonom helpu i greu byd sy'n gyfartal rhwng y rhywiau.

Gallwn ni i gyd ddewis bod yn #EachforEqual.

Felly, rhowch eich breichiau o’ch blaen fel symbol o #EachforEqual er mwyn ysgogi eraill ac i wneud diwrnod rhyngwladol y merched yn ddiwrnod i chi.

Mae amryw o ddigwyddiadau'n digwydd ledled Cymru, cliciwch ar y ddolen isod i ddysgu mwy:

https://wenwales.org.uk/wp-content/uploads/2019/12/IWD2020.WenWales.Toolkit-Final-Jan-2020.pdf

end content