Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Tai Fforddiadwy i'w Rhentu neu eu Prynu

Tai Fforddiadwy i'w Rhentu neu eu Prynu


Summary (optional)
Dewch i’n gweld yn y Prom a Mwy.
start content

Bydd tîm Strategaeth Tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn y Prom a Mwy ddydd Sadwrn 13 Mai gyda Grŵp Cynefin (Landlord Cymdeithasol Cofrestredig) i hyrwyddo ein cofrestr tai fforddiadwy. Os ydych chi'n awyddus i rentu neu brynu cartref yng Nghonwy ond bod fforddio un yn amhosibl i chi, efallai y gallwn ni eich helpu. I gael gwybod mwy, dewch i’n gweld ar ein stondin dros y ffordd i Borth Eirias, ger y stepiau wrth y groesfan i gerddwyr.

Mae nifer o gynlluniau ar gael er mwyn bod yn berchen tŷ am gost is, gan gynnwys rhannu ecwiti, cyd-berchnogaeth, prynu am bris gostyngol a'r Cynllun Cymorth Prynu. Ar ben hynny, rydym hefyd yn darparu cartrefi rhent canolradd, sydd ar gael i aelwydydd sy’n gweithio gydag incwm rhwng £15,000 a £30,000. Mae’r rhent ychydig yn uwch na rhent cymdeithasol, ond mae'n rhatach na rhentu'n breifat.

I gael gwybod mwy, cysylltwch â Thîm Cartrefi Fforddiadwy Grŵp Cynefin ar 0300 111 2122.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy