Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Hysbysu a chynnwys trigolion Conwy

Hysbysu a chynnwys trigolion Conwy


Summary (optional)
Ychydig eiriau i drigolion Sir Conwy gan y Cynghorydd Sam Rowlands, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.
start content

Tra bo’r byd yn ymateb i’r Coronafeirws, hoffwn gydnabod yr ymdrech gymunedol sylweddol sy’n digwydd ledled ein sir - pobl yn mynd â chŵn eu cymdogion sy’n hunan-ynysu am dro i’r niferoedd o grwpiau sydd wedi eu sefydlu i helpu gydag unrhyw beth y gallent. Mae’n galonogol gweld pawb yn dod at ei gilydd ac yn cefnogi ei gilydd mwy nag erioed.

Rydym yn gweithio’n galed, 24 awr o’r dydd, i ddelio â’r newidiadau cyflym. Hoffwn dawelu eich meddwl ein bod yn ad-leoli staff i weithio er mwyn darparu gwasanaethau hanfodol. Mae’r timau hyn o bobl allan yn y gymuned bob dydd yn darparu cymorth hanfodol i’r rheiny sydd wir ei angen yn awr, a hoffwn ddiolch i bob un ohonoch am gamu ymlaen yn ystod y cyfnod hwn. 

Rwy’n falch iawn o’n staff sy’n gweithio mewn gwasanaethau gyda chyswllt agos. Mae’r gwaith y mae ein Timau Addysg a Gofal Cymdeithasol yn ei gyflawni yn golygu nad yw pellhau cymdeithasol yn bosibl bob amser, er hynny 
mae’r bobl yn y swyddi hanfodol hyn yn parhau i ddarparu gofal y mae ein cymuned ei angen yn ystod yr argyfwng hwn.   

Yn olaf, hoffwn dynnu eich sylw os ydych yn hunan-ynysu ac nad oes gennych rwydwaith cefnogi mewn lle, gallwch ein ffonio i wneud yn siŵr eich bod yn cael y cymorth yr ydych ei angen.Arhoswch yn ddiogel a chofiwch ddilyn y canllawiau cenedlaethol drwy’r amser. Mae pawb gyda’i gilydd.


Cyng Sam Rowlands
Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cllr S Rowlands 2019

Fideo BSL

 

Ydych chi, neu ydych chi’n adnabod rhywun mewn angen? Mae yna nifer o bobl yn barod i helpu gyda siopa a/neu gasglu presgripsiwn.
Darganfyddwch beth sydd ar gael o fewn eich cymuned- 01492 575544 
Gwasanaeth ffón testun – Deialwch: 18001 – 01492 575544

Y Gwasanaeth Cefnogaeth Cymunedol ar-lein.

Yn hunan-ynysu ac angen cymorth – darganfyddwch beth sydd ar gael yn eich cymuned

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy