Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb 10 - 17 Hydref 2020

Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb 10 - 17 Hydref 2020


Summary (optional)
“Nid yw Troseddau Casineb yn Iawn – Riportiwch”– Helpwch i ledaenu’r neges yn ystod Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb.
start content

Mae’r wythnos 10 -17 Hydref 2020 yn Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb. Eleni yng Ngogledd Cymru mae’r asiantaethau allweddol yn dod at ei gilydd er mwyn hyrwyddo’r un neges allweddol – ni fydd troseddau casineb yn cael eu goddef yng Ngogledd Cymru!

Trosedd casineb yw lle bydd unigolion yn cael eu targedu am eu hunaniaeth neu'r hyn y bydd rhywun yn ystyried yn wahaniaeth. Gallai fod yn weithred o drais, gelyniaeth neu wahaniaethu. Gallai dioddefwyr fod wedi cael eu bwlio, eu haflonyddu neu eu cam-drin.  Gall hyn ddigwydd yn y gweithle.

Mae troseddau casineb yn difetha bywydau ac yn arwahanu unigolion bregus a chymunedau. Rydym yn gwybod ei fod yn digwydd ond mae’r achosion yn dal i gael eu tan-riportio. Heb i’r achosion hyn gael eu riportio, mae troseddwyr yn rhydd i barhau i ddal ati i droseddu. Rydym am i hyn newid. Rydym am i bawb annog a chefnogi pobl i siarad am droseddau casineb ac yn bwysicaf oll i’w RIPORTIO.  

Felly sut allwch chi gefnogi Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb? Ein helpu ni i gyfleu’r neges drwy: 

  • Os bydd unrhyw un yn dweud wrthych eu bod wedi dioddef, byddwch yn glust i wrando a cheisiwch eu hannog i riportio’r achos.
  • Os byddwch yn ei weld, riportiwch o....does dim rhaid i chi fod yn ddioddefwr er mwyn riportio digwyddiad. 

 

Dylid riportio Troseddau Casineb drwy ffonio Heddlu Gogledd Cymru ar 101 (999 mewn argyfwng) neu linell gymorth 24 awr Cymorth i Ddioddefwyr am ddim ar 0300 30 31 982. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein yn www.reporthate.victimsupport.org.uk

Os ydych chi'n meddwl eich bod chi wedi dioddef trosedd neu ddigwyddiad casineb, neu os ydych chi'n dyst i drosedd casineb neu ddigwyddiad, neu'n meddwl bod rhywun rydych chi'n ei adnabod yn ddioddefwr yna peidiwch â'i anwybyddu.

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content