Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Gwasanaeth Cefnogaeth Cymunedol

Gwasanaeth Cefnogaeth Cymunedol


Summary (optional)
start content

Gwasanaeth Cefnogaeth Cymunedol

Gwasanaeth Cefnogaeth Cymunedol

Sefydlwyd y Gwasanaeth Cefnogaeth Cymunedol i gwrdd ag anghenion ein preswylwyr yn ystod y cyfnod clo.

Ers hynny, mae sefydliadau eraill wedi sefydlu ffyrdd cadarn o gefnogi pobl yn ystod y pandemig ac mae nhw’n parhau i ddarparu’r gwasanaethau hanfodol hynny. Felly mae’n staff rŵan wedi dychwelyd i’w dyletswyddau arferol, yn hytrach na danfon presgripsiynau neu nôl neges.

Diolch i’r fferyllfeydd a’r siopau sy’n trefnu danfon presgripsiynau a siopa i’w cwsmeriaid.

Bydd llinell ffôn y Gwasanaeth Cefnogaeth Cymunedol (01492 575544) yn parhau ar agor er mwyn i ni gyfeirio preswylwyr at y gefnogaeth briodol.

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content